Posolstvo 311

11.01.2012 15:00

Posolstvo 311

11.01.2012 - 15:00 hod

— Najväčšia ohavnosť od čias holokaustu sa tajne snuje proti židom —

 

Moja drahá milovaná dcéra, pozoruj, ako Globálna moc, ktorá nie je zo svetla, vyvíja teraz úsilie, aby sa pokúsila vyvolať diskreditačnú kampaň proti Môjmu ľudu.

 

Týka sa to kresťanov a môjho vyvoleného židovského národa.

 

Tajne sa snujú zlovestné plány, ktorých cieľom je odstrániť zákerným ale premysleným spôsobom kresťanské zvyky a obyčaje. Začne sa to zmenami v ústavách krajín všade v západnom svete.

 

Podniknú sa všemožné pokusy, aby boli vznášané podlé a ohavné požiadavky, zamerané proti mojim kresťanským cirkvám. Moji posvätení služobníci (kňazi a klérus – pozn. prekl.) sa budú pomaly sťahovať do ústrania, zanechávajúc Môj ľud len s malou duchovnou podporou. Všetky takéto zákony budú navonok vzbudzovať dojem tolerantnosti.

 

Deti moje, vaša viera bude podrobená takej skúške, ako ešte nikdy predtým.

 

Kresťanstvo a akékoľvek pokusy verejne hlásať moje meno, budú znemožnené. Na jeho mieste sa objaví prázdna doktrína, ktorá bude miasť ľudí. Budú si myslieť, že táto doktrína je dobrou a spravodlivou náhražkou za pravdu, no v skutočnosti to bude lož.

 

Táto zlovestná skupina je natoľko mocná, že len veľmi málo ľudí vie o jej existencii. Napriek tomu sa nachádza všade, poťahujúc za nitky. Moje deti sú podobné bábkam.

 

Môj vyvolený židovský národ je opäť nútený čeliť strašnému prenasledovaniu. Plány na jeho zničenie sú v plnom prúde.

 

Pretože tí, o ktorých si myslí, že sú jeho priateľmi, sú v skutočnosti jeho nepriateľmi.

 

Bude postihnutý takou biedou a utrpením, že vyzývam všetkých ľudí, aby sa modlili za Izrael.

 

Najväčšia ohavnosť od čias holokaustu sa tajne snuje proti Môjmu ľudu.

 

Modlite, modlite sa, aby táto skupina Antikrista bola zastavená pri uskutočnení týchto ohavných činov.

 

Tieto zatemnené duše potrebujú vaše modlitby, aby počas Varovania spoznali svoje zločiny. Modlite sa, aby zložili svoje zbrane a prosili o moje milosrdenstvo.

 

Keď tak spravia, potom môžu byť zmiernené vojny a nepokoje v Izraeli.

 

Mnohé proroctvá sa teraz budú odvíjať pred vašimi očami. Tým, ktorí sú k mojim zasľúbeniam slepí, musí byť dané svetlo Môjho milosrdenstva, aby znovu videli.

 

Deti, nedajte sa zmiasť. Čo sa zdá byť navonok dobré, nie je vždy také, ako to vyzerá. Mierové sily, z ktorých mnohé sú len figúrkami na šachovnici, sú klamané a zavádzané.

 

Nikdy nemajte strach, pretože moje milosrdenstvo bude mať významný vplyv na túto sektu, ktorá po stáročia kula sprisahanecké plány proti mojej Cirkvi.

 

Ona nemôže vyhrať a ani nevyhrá. No spôsobí nesmierny teror, pokiaľ modlitby neoslabia jej zlovestné dominujúce postavenie.

 

V rámci Modlitebnej kampane (18) sa modlite túto novú modlitbu "Za zastavenie Antikrista a jeho skupiny", aby ste pomohli zastaviť Antikrista a túto jeho skupinu, o ktorej hovorím.

 

 

"Ó, milovaný Ježišu, zachráň svet pred Antikristom.

 

Ochraňuj nás pred zákernými nástrahami Satana.

 

Zachráň posledné zvyšky svojej Cirkvi od zla.

 

Daruj všetkým svojim Cirkvám silu a milosti, ktoré potrebujú, aby nás ochránili pred vojnami a prenasledovaním, ktoré sú plánované Satanom a jeho armádou teroristov. Amen."

 

 

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ a Vykupiteľ celého ľudstva

 

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť