Posolstvo 318

18.01.2012 09:50

Posolstvo 318

18.01.2012 - 09:50 hod

— Zlovestný plán vnútri Vatikánu na zničenie katolíckej cirkvi —

 

Moje dieťa, počas tohto času apostázie (odpadnutie od viery – pozn. prekl.) vo svete sa od všetkých Božích detí vyžaduje, aby si zachovali vytrvalosť a odolnosť.

 

Tak málo ľudí verí vo svojho Božského Stvoriteľa, môjho Otca – Najvyššieho Boha.

 

Už zakrátko im bude zjavená pravda, no napriek tomu budú ešte mnohí tvrdiť, že Boh neexistuje. Veľa modlitieb je teraz zapotreby, deti.

 

Zlovestná sekta* snuje ohavný komplot proti pápežovi Benediktovi XVI. v jeho vlastných koridoroch (vo vnútri Vatikánu – pozn. prekl.).

 

Je známe, že táto sekta existuje vnútri Vatikánu medzi jeho posvätenými služobníkmi, no títo (ostatní) sú bezmocní voči tejto zlovestnej skupine, ktorá sa pred stáročiami infiltrovala do katolíckej cirkvi.

 

Predstavitelia tejto sekty sú zodpovední za prekrúcanie pravdy učenia môjho Syna. Tak málo sa o nich vie a o ich ohavnom pôsobení.

 

Oni vypudili pravé učenie z katolíckej cirkvi a namiesto neho zaviedli len vlažnú, zriedenú verziu, ktorou za posledných štyridsať rokov kŕmili katolíkov.

 

Tak mnoho chaosu sa rozšírilo skrze túto zlovestnú ale utajenú sektu, že moje deti odchádzali z pravej cirkvi.

 

Modli, modli sa, aby títo nevyhnali preč pápeža.

 

Modli sa, aby Falošný prorok nemohol zaujať miesto Svätého otca a nemohol tak rozširovať klamstvá.

 

Modli sa, aby zasvätení služobníci vo Vatikáne mali dostatok síl nato, aby odolali tomuto hanebnému komplotu, ktorý je plánovaný s cieľom zničiť katolícku cirkev.

 

Plánujú nahradiť Svätého služobníka — pápeža Benedikta XVI. — za lživého diktátora. On v spojení s Antikristom a jeho skupinou vytvorí novú cirkev, aby oklamal svet.

 

Žiaľ mnohé z mojich detí vo svojej oddanosti ku katolíckej viere budú slepo nasledovať toto nové falošné učenie, podobajúc sa baránkom, ktoré vedú na porážku.

 

Deti, zobuďte sa pre pravdu. Tento zlovestný plán v priebehu rokov zmenil fundamentálnu autentičnosť katolíckeho učenia.

 

Urážate Môjho Syna, keď prijímate svätú Eucharistiu na ruku.

 

To je ich dielom.

 

Urážate Môjho Syna, keď pravidelne nevyhľadávate sviatosti. No tí, na ktorých ste kvôli týmto (sviatostiam) odkázaní, nezabezpečujú vaše duchovné blaho, pretože neumožňujú, aby každý mohol mať prístup k týmto sviatostiam.

 

Moje dieťa, veľké zlo, ukryté po stáročia v koridoroch Svätej stolice (Vatikánu) sa už čoskoro ukáže svetu. Tie z mojich detí, na ktorých spočíva Duch Svätý, uvidia pravdu, keď bude svetu predstavená hanebná lož.

 

Iní pôjdu do temnej uličky v slepom nasledovaní.

 

Veľká rozpoltenosť sa objaví v radoch kňazov, biskupov, arcibiskupov a kardinálov. Jedna strana bude proti druhej.

 

Praví učeníci sa budú musieť skrývať a kázať súkromne, lebo inak budú zabití.

 

Pravá cirkev bude v takej skrytosti, že praví veriaci sa budú musieť spájať, aby mohli praktizovať svoju vernosť k môjmu Večnému Otcovi.

 

V každom kúte Zeme budú otrasy, spôsobené hnevom môjho Nebeského Otca kvôli tejto trúfalej bezbožnosti.

 

Moje dieťa, oni nemôžu vyhrať. Viera a odvaha zvyškov veriaceho kresťanstva bude viesť k tomu, že títo nehanební podvodníci budú navždy zničení.

 

Očakávajte teraz a buďte pripravení, že katolícka cirkev ohlási tieto zmeny.

 

Potom poznáte pravdu, o ktorej vám hovorím.

 

Modlite, modlite, modlite sa za pápeža Benedikta a jeho pravých učeníkov (z radov klérusu – pozn. prekl.).

 

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

 

 

* Poznámka:

Je známe, že po stáročia sa démonické sily snažili rímsko-katolícku cirkev rozložiť znútra a to predovšetkým cez infiltráciu slobodomurárov. Je preto veľmi pravdepodobné, že pod spomínanou sektou sú myslení práve slobodomurári, ktorých predstavitelia sú v čelných radoch svetovej elity tzv. iluminátov ("osvietených" Satanových prisluhovačov), tvorcov NWO – Nového Svetového Poriadku.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť