Posolstvo 323

24.01.2012 16:55

Posolstvo 323

24.01.2012 - 16:55 hod

Dobrá správa - Boh, Môj Večný Otec, dal súhlas k záchrane veľkej časti ľudstva

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, som to Ja, tvoj Ježiš, kto dnes k tebe prichádza, aby ti dal dobrú správu pre svet.

 

Hodne modlitieb a utrpenia, ktoré ponúkli mnohé moje vybrané duše na zemi, znamenalo, že omnoho viac Božích detí môže byť teraz zachránených.

 

Deti, keby ste porozumeli moci obety a modlitby, tak by ste sa nikdy neprestali modliť.

 

Boh, môj Večný Otec, dal súhlas k záchrane veľkej časti ľudstva.

 

To znamená, že sa počas Varovania mnohí obrátia a tí, ktorí sa neobrátia, môžu byť vďaka sile modlitby zachránení.

 

To neznamená, že všetci budú zachránení, pretože žiaľ nebudú.

 

Tí zatvrdilí ľudia, ktorých vernosť patrí prednostne Satanovi a zlovestným sektám, ktoré On, Satan, kontroluje, nebudú chcieť byť zachránení.

 

Namiesto toho sa rozhodnú pre iný raj. Raj, zvádzajúci ich uveriť, že existuje mimo raja, ktorý prisľúbil ľudstvu Môj Otec.

 

Tento falošný raj, v ktorý satanskí nasledovníci Šelmy veria, neexistuje.

 

Bol vytvorený Satanom v mysliach jeho stúpencov a je jednoducho len ilúziou, sľubujúc tak mnoho.

 

Temné duše veria v iné univerzum, v inú entitu, v ktorej niet Boha.

 

Oni veria v iné životné formy, v iné stvorenia (bytosti) a v mierumilovný systém vládnutia – to všetko sa však zakladá na lži.

 

Nič z toho nie je skutočné, deti. Niečo také proste neexistuje a ani existovať nemôže, pretože to nebolo stvorené mojim Otcom.

 

Všemohúci Boh Otec stvoril celý vesmír – hviezdy, planéty a Zem ako aj priestor medzi nimi.

 

Modlite sa za tých, ktorí sú stúpencami takýchto kultov.

 

Modlite sa, aby ešte viac mojich trpiacich detí nevyhľadávalo takéto duchovné úniky (z reality), ktoré nepochádzajú od Boha.

 

Modlite sa teraz túto modlitbu "Vďakyvzdania Bohu Otcovi za spásu ľudstva" v rámci Modlitebnej kampane (21), vzdávajúc vďaku za tento mimoriadny dar, ktorý je teraz ponúknutý ľudstvu mojim Otcom:

 

 

"Vzdávame Ti, ó najsvätejší Bože, všemohúci Stvoriteľ ľudstva, chválu a vďaku za lásku a súcit, ktoré prechovávaš k ľuďom.

 

Ďakujeme Ti za dar spásy, ktorým si obdaroval svoje úbohé deti.

 

Prosíme Ťa, ó Pane, zachráň tých, ktorí nasledujú Satana a daj, aby otvorili svoje srdcia pre pravdu ich večného života. Amen."

 

 

Radujte sa deti z tohto veľkého daru.

 

Ale budete musieť vykonať ešte veľa práce, aby ste pomohli dušiam, pretože veľa vašich bratov a sestier naďalej zotrváva v tvrdošijnom odmietaní pravdy Môjho svätého slova.

 

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť