Posolstvo 331

01.02.2012 20:15

Posolstvo 331

01.02.2012 - 20:15 hod

— Nikto nezabráni, aby bola svetu odhalená Kniha Pravdy —

 

Moje dieťa, musíš byť vždy poslušná, keď pracuješ pre môjho milovaného Syna, Ježiša Krista.

 

Nikdy nespochybňuj Jeho sväté Slovo, pretože On vždy hovorí pravdu a nič než pravdu.

 

Každé slovo, ktoré vypovie, je hneď od počiatku spochybňované toľkými mojimi deťmi. Na každého, kto sa riadi podľa Jeho Svätého slova, ktoré je obsiahnuté v knihe Môjho Otca (Biblii – pozn. prekl.), pripadá niekto iný, kto si Jeho slovo vykladá odlišným spôsobom.

 

Keďže si vedená mojim Synom, musíš urobiť všetko to, čo sa po tebe vyžaduje. Nikdy nepodľahni tým, ktorí požadujú, aby Jeho slová boli prispôsobené ich vlastnej interpretácii.

 

Moje dieťa, teraz rýchlo konaj, aby si prinášala posolstvá, ktoré svetu dáva môj Syn na záchranu hriešnikov, ktorí sú stratení.

 

Jediným úmyslom môjho Syna je zachrániť duše.

 

Neobávaj sa, moje dieťa, pretože všetko to, čo ti môj Syn hovorí, nijako neodporuje učeniu Jeho najsvätejšej cirkvi na zemi.

 

Jeho dary mojim deťom sú veľmi výnimočné a sú na konci týchto časov dávané všetkým dušiam.

 

Môj Syn je tak veľkodušný a súcitný, že chce zahrnúť hriešnikov mimoriadnymi milosťami, aby zaistil ich spásu.

 

Každý, kto sa pokúša zabrániť môjmu Synovi v Jeho misii pripraviť svet na Svoj Druhý príchod, bude zastavený rukou môjho Večného Otca.

 

Táto práca, odhaľujúca Knihu Pravdy potom, ako boli rozlomené pečate, je jednou z najdôležitejších misií môjho Otca na Zemi.

 

Svetu bola pre tento čas prisľúbená pravda.

 

Všetkým dušiam – veriacich aj neveriacich – musí byť povedaná pravda, ktorá im musí byť daná týmto spôsobom, nakoľko sú tak veľmi vzdialení od cirkvi.

 

Všetci anjeli boli zoslaní na Zem, aby chránili ľudstvo pred Podvodníkom a jeho klamstvami, ktoré rozširuje o pravde večnej spásy.

 

Moje dieťa, ľudstvo možno nechce počuť pravdu a ešte veľa prekážok sa ti postaví do cesty, ale to nebude nič platné.

 

Nikto nezabráni, aby bola svetu odhalená Kniha Pravdy, pretože ak by sa to pokúsili spraviť, tak sa ako ohnivé plamene, ktoré sa vylejú z nebies, uvoľní sila môjho Otca.

 

Moje dieťa, nikdy nepochybuj o týchto posolstvách, ktoré sú ti dávané.

 

Nikdy nezmeň ani jedno slovo, aby si vyhovela tým, ktorí sa ťa pokúšajú primäť k pozmeneniu Božieho slova.

 

Môže byť iba jeden učiteľ a tým je Boh v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

 

Choď teraz, majúc potrebné uistenie.

 

Nezabudni, že tieto posolstvá môjho Syna sú určené pre všetky Božie deti a nie len pre Jeho katolícku cirkev alebo pre Jeho vyvolený židovský národ. Sú pre každého.

 

Každá duša je rovnako milovaná Mojim Otcom a ani jedna nie je považovaná za dôležitejšiu, ako iná.

 

 

Vaša Nebeská Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť