Posolstvo 361

27.02.2012 15:30

Posolstvo 361

27.02.2012 - 15:30 hod

— Svet má pred sebou ďalšiu etapu čistenia —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, tak ako vo svete aj naďalej pribúda ničivých udalostí, tak sa približuje aj čas pre moje Božie milosrdenstvo.

 

Ako sa vojny a nepokoje šíria na všetky strany, tak aj viera mojej Cirkvi naďalej slabne.

 

Udalosti, vedúce k rozkolu v mojej Svätej Cirkvi, sa udejú rýchlo.

 

Kňaz bude proti kňazovi.

 

Biskup bude proti biskupovi.

 

Svet má pred sebou ďalšiu etapu čistenia.

 

Voči môjmu Otcovi vzíde hnev v každej krajine sveta.

 

Moji stúpenci budú teraz kvôli svojej viere podstupovať také utrpenie, aké predtým ešte nezažili.

 

Bolesť, pociťovaná týmito úbohými dušami, je odrazom bolesti, ktorú Ja práve teraz prežívam.

 

Všetci tí, ktorí sú v jednote so Mnou, ich milujúcim Ježišom, budú bez pochybností vo svojich dušiach vedieť, že v nich teraz prebýva môj Duch Svätý.

 

Keď sa vo svojom okolí stanú svedkami hriechu, okamžite ho spoznajú a budú vedieť, akú bolesť Mi spôsobuje.

 

Keď uvidia vojny, ako postihujú nevinných, budú až do špiku kosti preniknutí mukami, ktoré prežívam Ja.

 

Keď uvidia, ako sa pred ich zrakmi tak, akoby to bolo bez následkov, pácha hriech potratu, prenikne nimi moja bolesť.

 

Hriechov pribúda. Viera mojej Cirkvi sa vytráca.

 

Vernosť mojich posvätených služobníkov slabne.

 

Viera v moje učenie je mojimi posvätenými služobníkmi odmietaná tam, kde mojej čriede nehovoria pravdu ohľadne závažnosti a dôsledku hriechu*.

 

Potom sú tu moji milovaní kňazi, rehoľníci a príslušníci kléru všetkých náboženských vierovyznaní, majúci vieru vo Mňa a môjho Večného Otca, ktorí zažívajú bolesť, keď sa musia dívať, ako sa rozširuje hriech sťaby ničivý požiar, ktorý strašnou rýchlosťou zachvacuje národy všade vo svete.

 

Nehľadiac nato, aké ťažké to je, musíte zostať silní a jednotní v mojom mene.

 

Modlitba je teraz veľmi naliehavá a je potrebné v nej zotrvať aspoň jednu hodinu denne, aby sa zmiernil dopad udalosti, ktoré sa teraz začnú vo svete odvíjať.

 

Sekulárne skupiny sa zamerajú na kresťanské Cirkvi a budú príčinou ich utrpenia.

 

Budú sa usilovať o zrušenie všetkých vecí, ktoré uctievajú Mňa, ich Božského Spasiteľa, Ježiša Krista.

 

Nenávisť, ktorá je vnášaná do ich duší, pochádza z ruky Satana.

 

Modlite, modlite sa teraz, aby mohli byť zachránené tie duše, ktoré Božím deťom spôsobujú bolesť a utrpenie.

 

 

Váš Ježiš

 

 

 

*Poznámka:

Žiaľ naši duchovní pastieri, naši drahí kňazi, už dnes viac verejne nekážu o tom, že následkom hriechov je večné zatratenie - prečo tomu tak je, hanbia sa snáď alebo to považujú za "nemoderné" alebo tomu už ani sami viac neveria, hoci sa o tom jasne a nekompromisne píše v sv. Biblii?

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť