Posolstvo 369

07.03.2012 15:40

Posolstvo 369

07.03.2012 - 15:40 hod

— Prvá pečať predstavuje odpadlíctvo —

 

Moja predrahá dcéra, povedz mojim deťom, že žiaden človek nemá vedomosti ani právomoc, aby odhalil pravdu, obsiahnutú v knihe Zjavenia.

 

Nezáleží na tom, za akých vzdelaných sa sami môžu považovať, pretože jedine Ja, Ježiš Kristus, Spasiteľ a Vykupiteľ ľudstva, som ten, ktorý má oprávnenie, aby odhalil svetu to, čo je obsiahnuté v Knihe Pravdy.

 

Jedine Ja, Baránok Boží, mám právo predložiť pravdu, ktorá bola daná môjmu učeníkovi, evanjelistovi Jánovi, nástroju pravdy, pre dnešný svet.

 

Prvá pečať predstavuje odpadlíctvo, ktoré je viditeľné nielen medzi neveriacimi, ale aj medzi tými, ktorí vyhlasujú, že Ma poznajú a tými, ktorí verejne hlásajú svoju lásku ku Mne.

 

Toto je doba, v ktorej pravdy viery budú prekrútené, zatiaľ čo vám, moje deti, bude podávaná zriedená (oslabená) náuka viery, ktorá je urážkou môjho učenia.

 

Hovorím vám, deti, keď uvidíte, že sa objavujú nové falošné viery a nové náboženské učenia, spoznáte, že teraz je ten čas na odhalenie prvej pečate.

 

Obzrite sa okolo seba a čo vidíte? Náboženstvá, ktoré uctievajú nových bohov, o ktorých ste nikdy nepočuli. Náboženstvá, ktoré vychádzajú zo sci-fi (vedeckej fantastiky – pozn. prekl.) opierajúce sa o nezmysel, ktoré sú prázdne, nemajú žiaden reálny základ. Duchovné bytosti, ktoré nepochádzajú z tohto sveta, o ktorých však mnohí veria, že predstavujú nebeskú ríšu môjho Otca.

 

Uvedomte si, že žijete vo svete fantázie.

 

Žiadne z týchto metafyzických presvedčení nepredstavuje pravdu.

 

Každá náuka (presvedčenie), ktorá vás učí o dôležitosti postavenia vás samých pred všetko ostatné, je učením, ktoré pochádza od satana.

 

Nepočúvajte to. Otočte sa chrbtom tomuto ukrutnému podvodu.

 

Tí, ktorí vyhľadávajú falošných bohov a zasväcujú svoje životy uctievaniu falošných bohov, sú pre Mňa stratení.

 

Ak s tým neskončíte a nebudete sa modliť ku Mne, aby som vás viedol, nemôžem vás zachrániť.

 

Vy a všetci tí, ktorí sa teraz vedome zrieknu kráľa temnoty, dostanete dar rozlišovania, pokiaľ Ma oň budete prosiť v rámci Modlitebnej kampane (36) modlitbou "Pomôž mi, aby som uctieval(a) pravého Boha":

 

 

"Ježišu, pomôž mi, lebo som stratený(á) a zmätený(á).

 

Nepoznám pravdu života po smrti.

 

Odpusť mi, ak som ťa zranil(a) uctievaním falošných bohov, ktorí nie sú pravým Bohom.

 

Zachráň ma a pomôž mi, aby som jasne uvidel(a) pravdu a zachráň ma z temnoty mojej duše.

 

Pomôž mi vstúpiť do svetla tvojho milosrdenstva. Amen."

 

 

Existuje len jeden Boh a tým je Boh Otec, Syn a Duch Svätý v jednej Najsvätejšej Trojici.

 

Akýkoľvek iný boh pochádza od satana bez ohľadu na to, akú má príťažlivú podobu.

 

Prosím, nepremárnite váš večný život prísľubom vernosti týmto presvedčeniam, ktoré vyznávajú praktiky hnutia New Age, vrátane reiki, yogy, New Age meditácie, tarotových kariet, jasnovidectva, psychického čítania a uctievania anjelov v spojení s takzvanými vzostúpenými majstrami.

 

Pomaly ale isto sú tieto okultné praktiky prijímané nielen vašou spoločnosťou ale aj katolíckou a (ostatnými) kresťanskými Cirkvami.

 

Tieto falošné náboženské učenia sa rozširujú tak rýchlo, že pohltili miliardy Božích detí, ktoré v nich našli toľko falošnej útechy, že už neuznávajú existenciu jediného pravého Boha.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť