Posolstvo 379

20.03.2012 20:30

Posolstvo 379

20.03.2012 - 20:30 hod

Modlite sa za pápeža Benedikta XVI., ktorý je v nebezpečenstve, že bude vyhnaný z Ríma

 

Moje dieťa, nastalo ticho, ktoré sa podobá pokoju pred búrkou, zatiaľ čo katolícka Cirkev už čoskoro upadne do krízy.

 

Vyzývam všetky moje deti, kdekoľvek sú, aby sa modlili za pápeža Benedikta XVI., ktorý je v nebezpečenstve, že bude vyhnaný z Ríma.

 

On, najvyšší vysvätený predstaviteľ katolíckej Cirkvi, je nenávidený v mnohých kruhoch vo vnútri Vatikánu.

 

Zákerné sprisahanie, ktoré bolo naplánované pred viac ako rokom, sa už čoskoro zviditeľní celému svetu.

 

Modlite, modlite, modlite sa za všetkých vysvätených služobníkov v katolíckej Cirkvi, ktorí budú prenasledovaní kvôli veľkému rozkolu vo vnútri Cirkvi, ku ktorému už zakrátko dôjde.

 

Celý svet sa stane svedkom veľkého rozkolu i keď sa hneď nebude zdať, že tomu tak je.

 

Falošný pápež už čaká, aby sa zviditeľnil svetu.

 

Deti, nenechajte sa oklamať, lebo on nebude mať poverenie od Boha.

 

Kľúče od Ríma boli vrátené späť môjmu Otcovi, Bohu Najvyššiemu, ktorý bude vládnuť z nebies.

 

Veľká zodpovednosť bude ležať na pleciach všetkých tých kňazov, biskupov a kardinálov, ktorí vrúcne milujú môjho Syna.

 

Budú potrebovať veľa odvahy a Božskej sily, aby viedli duše smerom k novému raju.

 

Každé úsilie týchto Bohu zasvätených služobníkov, pripraviť duše na Druhý príchod môjho milovaného Syna, narazí na odpor druhej, temnej strany.

 

Naliehavo prosím všetky moje deti, aby sa modlili za silu, ktorú budú potrebovať, keďže antikrist a jeho spoločník, falošný prorok, vystúpia do popredia.

 

Musíte ma, vašu Matku Spásy, prosiť o modlitby, aby sa tak zabezpečilo, že katolícka Cirkev bude zachránená a pravé slovo (učenie) môjho Syna bude zachované.

 

Pravda o prísľube návratu môjho Syna vo veľkej sláve bude pozmenená.

 

Vám, mojim drahým deťom, bude podsunutá séria neprávd v očakávaní, že ich prijmete a budete ich uctievať vo svätom mene môjho Syna.

 

V rámci Modlitebnej kampane (38) sa musíte počas celého budúceho mesiaca každý jeden deň modliť moju modlitbu "Za záchranu katolíckej Cirkvi", aby sa zaistilo, že Bohu zasvätení kňazi sa nestanú obeťou zlovestného klamu, ktorý plánuje falošný prorok a jeho nasledovníci:

 

 

"Ó, blahoslavená Matka Spásy, prosíme ťa, oroduj v týchto ťažkých časoch za katolícku Cirkev a nášho milovaného pápeža Benedikta XVI., aby sa zmiernilo jeho utrpenie.

 

Prosíme ťa, Matka Spásy, prikry svojim svätým plášťom vysvätených Božích služobníkov, aby sa im dostalo milostí byť silnými, vernými a statočnými počas skúšok, ktorým budú vystavení.

 

Oroduj taktiež za to, aby sa postarali o svoje stádo v súlade s pravým učením katolíckej Cirkvi. Ó, svätá Božia Matka, udeľ nám, tvojmu zvyšku Cirkvi na zemi, dar schopnosti viesť, aby sme tak mohli pomáhať privádzať duše do kráľovstva tvojho Syna.

 

Prosíme ťa, Matka Spásy, udržuj podvodníka ďaleko od nasledovníkov tvojho Syna, aby tak vo svojom úsilí uchrániť si svoje duše boli schopní vojsť bránami nového raja na zemi. Amen."

 

 

Choďte, deti a modlite sa za obnovu Cirkvi a za bezpečnosť tých Bohu zasvätených služobníkov, ktorí budú trpieť pre svoju vieru pod nadvládou falošného proroka.

 

 

Mária, Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť