Posolstvo 391

03.04.2012 20:00

Posolstvo 391

03.04.2012 - 20:00 hod

Duše, ktoré sú v temnote, môžu byť zachránené len cez modlitby príhovoru

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, toto je časové obdobie medzi terajškom a Varovaním a prajem si, aby tomu moji nasledovníci rozumeli.

 

Na záchranu duší, ktoré si sami nemôžu pomôcť, sú potrebné vaše vytrvalé modlitby. Mnohé z týchto duší neprežijú Varovanie, takže je dôležité, aby ony a všetky ostatné duše, ktoré sú v stave smrteľného hriechu, boli zachránené Božím zásahom.

 

Vaše prosebné modlitby za spásu ich duší sú potrebné práve teraz. Toto musí byť pre vás prvoradé teraz počas Veľkého týždňa, lebo keď budete prosiť môjho milovaného Otca v mojom svätom mene za spásu takýchto hriešnikov, vaše modlitby budú vypočuté.

 

Toto je modlitba Modlitbovej kampane (43) "Za záchranu duší počas Varovania":

 

 

"Ó, Bože, Všemohúci Otče, v mene tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a na pamiatku jeho smrti na kríži, ktorou nás vykúpil z našich hriechov, Ťa úpenlivo prosím, zachráň duše, ktoré sa nemôžu samy zachrániť a ktoré môžu počas Varovania zomrieť v smrteľnom hriechu.

 

Pre uzmierenie skrze utrpenie tvojho milovaného Syna Ťa naliehavo prosím, odpusť tým, ktorí nedokážu hľadať vykúpenie, pretože nebudú žiť dosť dlho na to, aby mohli prosiť Ježiša, tvojho Syna, o milosrdenstvo oslobodenia od hriechov. Amen."

 

 

Modlite sa za všetkých hriešnikov. Mojim najväčším prianím je zachrániť celé ľudstvo.

 

Len cez modlitby príhovoru môžu byť zachránené tie duše, ktoré sú v temnote.

 

 

Váš milovaný

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť