Posolstvo 392

04.04.2012 01:00

Posolstvo 392

04.04.2012 - 01:00 hod

Prosím, vzývajte moje milosrdenstvo a začnite moju Novénu na Veľký piatok

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas, kedy svet bude rozjímať o mojej smrti na kríži, je už takmer tu.

 

Toto je čas v priebehu roku 2012, kedy naliehavo potrebujem vaše modlitby za tých, ktorí Ma nepoznajú a za tých, ktorí o Mne nevedia.

 

Je na vás, moji milovaní nasledovníci, aby ste Mi pomohli zachraňovať tie úbohé duše, ktoré potrebujem privádzať blízko k môjmu srdcu, aby som ich mohol pripraviť na môj Nový raj.

 

Deti, potrebujem vás, aby ste sa modlili môj ruženec Božieho milosrdenstva a začali sa modliť deväťdňovú Novénu k Božiemu milosrdenstvu počnúc Veľkým piatkom.

 

Je dôležité, aby čo najviac z vás dokončilo túto Novénu za iné duše. Udelím vám veľké milosti a vďaka tomu vás nikdy neopustím. Zachránim vašu dušu, keď predo Mňa predstúpite v deň (posledného) Súdu.

 

Nikdy vás nesmie unavovať modliť sa za spásu iných duší. Vy ste moja armáda a pomocou milostí, ktoré vám dávam, budete so Mnou spolupracovať, aby sa pred mojim Druhým príchodom očistila zem od hriechu.

 

Nie pre každého z vás je ľahké modliť sa. Najlepší spôsob je zjednotiť sa so Mnou v mojom bolestnom umučení a rozjímať o mojom utrpení, predovšetkým o mojej smrteľnej agónii v Getsemanskej záhrade. Moje veľké milosrdenstvo je vtedy najmocnejšie. Bolo to práve pre hriešnikov, vrátane tých pohanov, ktorí ešte nikdy nedostali príležitosť Ma spoznať a pre ktorých som najviac trpel.

 

Tí, ktorí Ma milujete, vedzte toto: čím viac a dokonalejšie Mi dôverujete, tým silnejšie je moje milosrdenstvo. Tým viac môžem odpustiť. Moje milosrdenstvo je také mocné, že môže vymazať hriechy celého ľudstva.

 

Tí, ktorí vo Mňa veria a dôverujú Mi, môžu dosiahnuť veľkú svätosť tým, že pomoc pri spáse duší svojich bratov a sestier dajú na prvé miesto. Robia tak zo svojej lásky ku Mne, lebo vedia, že Mi to prináša veľkú útechu.

 

Vy, moji čistí a spravodliví nasledovníci, ktorí Ma tak veľmi milujete, vedzte, že je to vďaka šľachetnosti vášho srdca, že môžem zachraňovať hriešnikov.

 

Musíte chápať, že sú to práve hriešnici, kvôli ktorým som zomrel a sú tými, po ktorých najviac zo všetkých prahnem. Hriešnikom preukazujem veľké zľutovanie.

 

Ale vy, moji nasledovníci, ktorí ste tiež hriešnici, Mi musíte úplne dôverovať. Cez túto dôveru vám udelím množstvo zvláštnych milostí.

 

Čím viac budete prosiť o moju pomoc, tým viac dostanete. Je to preto, lebo medzi vami a Mnou pretrváva puto a tak Mi môžete pomáhať zachraňovať iné duše, aby sa neutopili v zúfalstve a beznádeji.

 

Pamätajte na silu mojej Novény (deviatnika) k Božiemu milosrdenstvu a na množstvo duší, ktoré pre Mňa zachránite v tomto roku.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť