Posolstvo 396

08.04.2012 15:30

Posolstvo 396

08.04.2012 - 15:30 hod

Nebo a zem sa spoja - jedno nebude existovať bez druhého

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas môjho panovania na zemi sa približuje a ľudstvu nezostáva tak veľa času na to, aby sa chopilo môjho milosrdenstva a konalo pokánie.

 

Preto je dôležité, aby moja Cirkev pripravila svoje stádo na večný život a využila každú príležitosť na vyzývanie k sviatosti zmierenia.

 

Toto je dôležité obdobie roka a vy sa musíte obrátiť na Mňa, vášho Ježiša, a modliť sa za milosti, ktoré zabezpečia vám, mojim nasledovníkom, že budete mať silu presvedčivosti, aby ste šírili pravdu o mojom Druhom príchode.

 

Utrpenie ľudstva ako aj môjho Večného Otca a Mňa, jeho milovaného Syna, prichádza konečne ku koncu.

 

Satanova vláda na zemi zanikne a Ja prevezmem môj právoplatný trón.

 

A hoci moja vláda vo vnútri mojej Cirkvi znamenala, že môj Duch bol prítomný, aby ponúkol veľké milosti dušiam, ktoré toho boli hodné, môže sa vôľa môjho Otca konečne naplniť až vtedy, keď bude spútaný Satan.

 

Nikto v skutočnosti nechápe, čo je večný život.

 

Nikto úplne nechápe, čo sa stane pri mojom Druhom príchode.

 

Žiaden človek nemôže kvôli obmedzenosti ľudského chápania poznať moje plány, týkajúce sa zhromaždenia mojich dvanástich národov na zemi.

 

Toľkí sú presvedčení, že môj Druhý príchod znamená koniec sveta.

 

Môže to predstavovať koniec časov, ako ich poznáte, no je to len začiatok nádhernej budúcnosti, ktorú pre všetky svoje deti naplánoval môj Večný Otec.

 

Nebo a zem sa spoja.

 

Jedno nebude existovať bez druhého. Spravodliví budú žiť v mojom Novom raji a všetkého bude v hojnosti.

 

Toľká nádhera nemôže byť nikdy opísaná v ľudských pojmoch. Každá duša, ktorá zdedí právo byť súčasťou môjho kráľovstva, bude pociťovať veľký pokoj a radosť.

 

Láme Mi to srdce, deti, keď pri mojej zmienke ohľadne konca časov vidím strach vo vašich očiach.

 

Namiesto toho vás prosím, aby ste dôverovali mojej veľkej láske k vám všetkým a vedzte, že môj prísľub znamená, že u Mňa budete skutočne doma, naveky zbavení vašich starostí.

 

Nový raj, ktorý sľubujem, má byť ľudstvu odhalený veľmi skoro.

 

Nemárnite ani jeden okamih tým, že budete mať strach. Radujte sa. Tešte sa na vašu budúcnosť.

 

Úplne Mi dôverujte, pretože vás až príliš milujem na to, aby som vás niekedy sklamal.

 

Modlite sa za pokoru srdca všetkých mojich detí tak, aby prijali kľúče od raja.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť