Posolstvo 408

22.04.2012 10:00

Posolstvo 408

22.04.2012 - 10:00 hod

Keď sa vám časy zdajú byť ťažké a bolestné, deti, vždy volajte ku mne

 

Moje dieťa, môj Syn je taký šťastný z toho, ako jeho milovaná armáda poslúcha jeho sväté želanie modliť sa jeho Modlitbovú kampaň.

 

Tieto modlitby sú v moderných časoch na pomoc všetkým Božím deťom, hľadajúcim záštitu, ktorú potrebujú, aby sa vyrovnali s ťažkými časmi, ktorým dnes čelí tak veľa duší.

 

Keď sa vám zdá, že časy sú ťažké či bolestné, deti, vždy volajte ku mne, vašej milujúcej Matke, aby som za vás orodovala u môjho drahého Syna.

 

Vždy majte na pamäti, že vaše osobné obety, ponúknuté Bohu, pomáhajú zachrániť tak veľa duší na zemi.

 

Vaše modlitby sú vždy počuté.

 

Nikdy nezostanú nepovšimnuté, ale jedná sa s nimi podľa vôle môjho Otca.

 

Tak musíte byť trpezlivé, deti. Vždy vložte vašu plnú dôveru do môjho Syna.

 

Odovzdajte Mu všetky vaše obavy a trápenia a potom musíte dôverovať, že sa o všetko postará.

 

Pre vás, veriacich, ktorým je ťažké modliť sa alebo si udržať živú lásku k môjmu Synovi, je v rámci Modlitbovej kampane (47) určená táto osobitná modlitba "Na pomoc opäť vzplanúť mojou láskou k Ježišovi":

 

 

"Ó, požehnaná Matka – Matka Spásy celého sveta, oroduj za mňa, aby opäť vzplanula moja láska k Ježišovi.

Pomôž mi cítiť plameň jeho lásky, aby tak naplnil moju dušu.

Pomôž mi, aby som viac miloval Ježiša. Oroduj za mňa, aby zosilnela moja viera, láska a oddanosť k nemu.

Rozptyl všetky pochybnosti, ktoré ma sužujú a pomôž mi, aby som jasne videl Božie svetlo pravdy, ktoré vyžaruje z tvojho milovaného Syna, Spasiteľa celého ľudstva. Amen."

 

 

Choďte v pokoji, deti. Pamätajte, že keď ma budete zo srdca prosiť, aby som sa za vás prihovorila, ja, Matka Spásy, predostriem vašu prosbu môjmu milovanému Synovi.

 

Nikdy nenechám bez povšimnutia ani jednu prosbu, ak je v súlade so želaním môjho Syna a podľa svätej vôle Otca.

 

Učte sa viac dôverovať, deti. Keď dôverujete môjmu drahému Synovi, preukazujete tak svoju lásku k Nemu.

 

Ak je vaša láska slabá, tak aj vaša dôvera k Nemu bude slabá.

 

Len tí, ktorí budú v pokore pred mojím Synom, budú požehnaní milosťami, darovanými vám na posilnenie vašej viery.

 

Nikdy sa nevzdávajte, ak cítite zúfalstvo.

 

Zúfalstvo je výtvorom diabla.

 

Len sa obráťte ku mne a ja budem prosiť, aby sa vrátil pokoj do vašej duše.

 

Keď tak urobíte, budete schopní zahnať pokušenie zlého a stanete sa slobodnými.

 

 

Vaša Požehnaná Matka

Kráľovná anjelov

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť