Posolstvo 413

26.04.2012 20:30

Posolstvo 413

26.04.2012 - 20:30 hod

Tí, ktorí sú Mi verní, budú mihnutím oka bez toho, aby trpeli, vzatí do Nového neba a zeme

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, znova musím povedať všetkým Božím deťom, aby sa neznepokojovali ani nedesili kvôli udalostiam, ktoré nastanú.

 

Celé ľudstvo sa už čoskoro stane svedkom môjho milosrdenstva a mnohí, i keď plní výčitiek kvôli svojim hriechom, sa Ma nebudú báť.

 

Miesto toho moja Božia láska zaplaví ich duše. Moje svetlo prežiari ich telá a oni sa budú radovať.

 

Čas novej éry pokoja a mieru prinesie pre tých, ktorí s uznaním príjmu moju milosrdnú ruku, obrovskú radosť a nadšenie.

 

Každý jednotlivý hriešnik je pozvaný žiť večný život a nesmie odísť, ak bude zmätený.

 

Moja éra pokoja a mieru bude predstavovať Novú zem, kde pod mojim vedením bude nastolené panstvo dvanástich národov.

 

Budete žiť v mieri, láske a harmónii. Prírodné prostredie, ktoré dnes na zemi vidíte, stratí na význame v porovnaní so svetom, ktorý leží pred vami.

 

Tým, ktorí majú obavy alebo strach o svoju rodinu alebo svojich milovaných, hovorím – vezmite ich so sebou do môjho nádherného Nového raja.

 

Modlite sa za nich a Ja im udelím mimoriadne milosti, aby tak získali schopnosť rozpoznať moju lásku.

 

Toto je najväčším želaním môjho Otca – uvidieť, ako úžas, radosť a láska prežiari každé jeho drahé dieťa, keď On odhalí Nový raj.

 

Znovu sa zjednotíte s vašimi milovanými, ktorí zomreli v stave milosti a ktorí budú vzkriesení z mŕtvych.

 

Prečo by ste nemali veriť na takýto dar? Pokiaľ ste presvedčení o mojom zasľúbení, že znovu prídem, potom cítite pokoj.

 

Všetko, čo požadujem je, aby ste sa pomocou modlitieb pripravili. Všetko bude dobré, keď sa budete modliť za milosť a za druhých.

 

Moje milosrdenstvo je také veľké, že málo bude takých, ktorí nerozpoznajú môj Boží prísľub, že zhromaždím všetky Božie deti a vezmem ich domov mimo dosah škrtivého zovretia satana a jeho démonických padlých anjelov.

 

Pravdu o mojom kráľovstve uvidia dokonca aj ateisti, ktorí budú šokovaní, no ich neviera sa vo väčšine prípadov zmení na pokornú lásku a prijatie.

 

Aj keď pred vami leží mnoho ťažkých časov, ani jeden nebude taký obtiažny, aby ste ho nemohli prekonať vďaka vašej láske a oddanosti ku Mne, vášmu Ježišovi.

 

Prosím nedovoľte strachu, aby vám stál v ceste s radosťou prijať môj Nový raj.

 

Tí, ktorí sú Mi verní, budú mihnutím oka bez toho, aby trpeli, vzatí do Nového neba a zeme.

 

Čo by vás malo znepokojovať, sú tí zatvrdilí hriešnici, ktorí Ma nebudú prosiť, aby som im odpustil, ktorí odmietnu moju ruku a ktorí namiesto toho zotrvajú vo svojich nedobrých spôsoboch.

 

Títo potrebujú vaše modlitby.

 

Vytrvalo sa modlite za spásu ich duší.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť