Posolstvo 424

08.05.2012 12:30

Posolstvo 424

08.05.2012 - 12:30 hod

— Boh Najvyšší môže zmeniť osud sveta —

 

Moje dieťa, táto misia obracia milióny duší, ktoré by inak boli stratené.

 

Nikdy sa nesmieš domnievať, že prekážky, ktoré sa ti stavajú do cesty, môžu zastaviť šírenie Ducha Svätého.

 

Môj Syn je taký potešený všetkými, ktorí nasledujú slovo, ktoré On v tomto čase oznamuje svetu.

 

Obeta skrze vaše modlitby, deti, zachraňuje tak mnoho stratených duší. Nikdy nezabúdajte na moc modlitby. Vďaka vašim modlitbám sa mohlo odvrátiť tak mnoho zla.

 

Činnosť skupiny Nového Svetového Poriadku (NWO) sa teraz narušila a ich plány nie sú zosúladené.

 

Božie milosrdenstvo je také veľké, že modlitba môže zmierniť každé zlo vo svete.

 

Svetlo Ducha Svätého teraz naberá na intenzite a tak viac a viac duší uvidí pravdu Pána, keď ona opäť všade vzplanie.

 

Deti, musíte aj naďalej hovoriť k môjmu Otcovi a posilňovať si vašu oddanosť k Nemu.

 

Tým, že budete volať na Otca, Boha Najvyššieho, v mene jeho predrahého Syna, On vypočuje vaše modlitby a zareaguje na ne.

 

Mali by ste častejšie volať na Otca, pretože bude to On, Boh Najvyšší, ktorý môže zmeniť osud sveta.

 

Len prostredníctvom môjho Syna Ježiša Krista sa môžete priblížiť k Otcovi. Preto je táto "Modlitba k Otcovi" to, čo sa v rámci Modlitebnej kampane (52) musíte modliť:

 

 

"Môj najdrahší Otče, v mene tvojho drahého Syna a v spomienke na jeho utrpenie na kríži, k Tebe volám.

 

Ty, Bože Najvyšší, Stvoriteľ sveta a všetkého, čo je, držíš našu spásu vo svojich svätých rukách.

 

Objím všetky svoje deti a zahrň medzi ne i tie, ktoré Ťa nepoznajú a tie, ktoré Ťa poznajú, ale idú inou cestou.

 

Odpusť nám naše hriechy a zachráň nás od prenasledovania satanom a jeho armádou.

 

Vezmi nás do svojho náručia a naplň nás nádejou, ktorú potrebujeme, aby sme uvideli cestu pravdy. Amen."

 

 

Choďte v pokoji.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť