Posolstvo 426

09.05.2012 21:00

Posolstvo 426

09.05.2012 - 21:00 hod

— Pôsobenie slobodomurárskych skupín vo vašom svete už ochabuje —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, viac a viac tých, ktorí poznajú moje učenie, konečne akceptuje, že teraz komunikujem so svetom prostredníctvom týchto posolstiev, ktoré dostávaš.

 

Mocou Ducha Svätého sa prebudia tí, ktorých láska k môjmu Otcovi je mŕtva, aby zakúsili slovo jeho milovaného Syna.

 

Ja, Ježiš Kristus, vám chcem dodať odvahy v utrpeniach a skúškach, ktoré možno budete musieť podstúpiť.

 

Toto utrpenie nepotrvá dlho.

 

Moja láska k vám je taká silná a moje milosrdenstvo je také veľké, že nepripustím, aby ste trpeli muky, ktoré by vám spôsobovali tí, ktorí chcú ovládať vaše národy.

 

Pôsobenie slobodomurárskych skupín vo vašom svete už ochabuje.

 

Vaše modlitby oslabili ich zlovestné počínanie a spôsobili, že sa minuli účinku.

 

Pokúsia sa zničiť vašu vieru ale vy, zvyšok mojej Cirkvi, udržíte pri živote plameň pravdy.

 

Keď vo Mňa veríte, nemusíte sa ničoho obávať.

 

Len vtedy, keď dôverujete Mne, vášmu Ježišovi, môžete cítiť pokoj.

 

Prosím, zostaňte blízko môjho najsvätejšieho srdca a nedovoľte strachu, aby zničil vaše životy.

 

Pokiaľ Ma milujete a žijete – ako už viete – taký život, aký od vás očakávam, potom musíte žiť vaše životy v láske, modlitbe a spokojnosti.

 

Keď trpíte, obetujte Mi to a ďalej napredujte.

 

Nedovoľte, aby čokoľvek odviedlo vaše srdce odo Mňa.

 

Zostaňte v mojej blízkosti a Ja vás budem ochraňovať, viesť a privádzať do bezpečia.

 

 

Váš milujúci Ježiš

Spasiteľ ľudstva

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť