Posolstvo 475

26.06.2012 20:00

Posolstvo 475

26.06.2012 - 20:00 hod

Nový raj – budete mať dokonalé neporušiteľné telá bez chorôb, fyzickej smrti a starnutia

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nový raj bol teraz dokončený v plnej svojej nádhere a je pripravený pre všetky Božie deti na zemi.

 

Bude predstavený v celej svojej sláve práve tak ako raj, ktorý bol na počiatku vytvorený mojim Večným Otcom pre Jeho deti.

 

Ako sa anjeli radujú a spievajú, pretože čas, kedy táto veľká nádhera bude odhalená neveriacemu svetu, je už veľmi blízko.

 

Bude predstavený skrze Mňa, keď na zem zostúpi Nový Jeruzalem za zvuku zvonov môjho Druhého príchodu.

 

Ty, dcéra moja, budeš mať za úlohu, aby si to (svetu) oznámila krátko predtým, ako sa Ja sám nechám poznať.

 

Jedine tí, ktorí Ma príjmu za (svojho) Mesiáša, budú schopní vojsť cez jeho nádherné brány.

 

Až pokým neutíchne zvuk poslednej poľnice sa bude z neba ozývať každé volanie, aby sa dostalo ku všetkým tým, ktorí budú ešte odmietať môj veľký dar.

 

Pretože potom bude pre tieto úbohé duše už príliš neskoro. Nebude možné im viac pomôcť potom, čo moje milosrdenstvo bude nazad hodené do mojej tváre, keď Ma úplne odmietnu.

 

Jediné, na čom teraz záleží je to, aby boli varovaní všetci tí, ktorí sú v nebezpečenstve straty svojej duše v prospech satana.

 

Zhromažďujte ich, moji nasledovníci. Citlivo ich privádzajte späť do môjho stáda. Nikdy sa nevzdávajte vašich modlitieb na ich záchranu.

 

Ó, moji milovaní nasledovníci, keby ste len (na okamih) mohli zazrieť nový raj potom, ako sa nebo a zem spoja v jedno, padli by ste na kolená a plakali by ste od radosti a úľavy.

 

Pokiaľ ste z tých, ktorí sa obávajú konca časov, keď na zemi, ako ju dnes poznáte, dôjde k zmenám, potom Mi musíte dovoliť, aby som zmiernil vaše obavy.

 

Vaše rodiny si zoberiete so sebou a všetci sa budete (spoločne) radovať v čistej dokonalej láske a harmónii.

 

Budete mať dokonalé neporušiteľné telá bez chorôb, fyzickej smrti a starnutia.

 

Vy všetci budete mať svoje vlastné bývanie uprostred zelených plání, stromov, hôr, riek, potokov a kvetín v celej ich úchvatnej nádhere.

 

Zvieratá budú krotké a budú žiť v mieri a v harmónii so všetkými Božími deťmi.

 

Uvidíte, ako sa vaše deti ženia a vydávajú, ako majú svoje vlastné deti a vy všetci sa stanete svedkami zázraku rodín, ktoré povstanú z mŕtvych.

 

Toto vzkriesenie z mŕtvych bude predstavovať takú úžasnú radosť, akú si vôbec ani nedokážete predstaviť.

 

Znova budete zjednotení s vašimi milovanými, ktorí zosnuli v tomto živote a odišli do neba.

 

Celkove budete mať (na svete) dvanásť národov, predstavujúcich dvanásť hviezd na korune, umiestnenej na hlave mojej Nepoškvrnenej Matky, pričom všetky tieto národy budú podliehať mojej vláde a vláde mojich apoštolov a prorokov.

 

Toto je moje kráľovstvo, zasľúbené mojim Otcom od čias, ako na zemi vytvoril raj. Každý, kto ho odmietne, zahynie.

 

Modlite sa, aby všetky Božie deti mali čistú dušu, ktorá im umožní navrátiť sa domov do kráľovstva môjho Otca na zemi tak, ako tomu bolo na počiatku, ako je tomu teraz a ako tomu tak bude vždycky vo svete bez konca, na veky vekov.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť