Posolstvo 480

02.07.2012 18:00

Posolstvo 480

02.07.2012 - 18:00 hod

Moje slovo je moje slovo - nikto nemôže obhajovať moje slovo, pretože je vytesané do kameňa

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je dôležité, aby moji nasledovníci zostali trpezliví.

 

Budúcnosť sa nesmie nikdy unáhliť.

 

Plány, ktoré stanovil môj Večný Otec, sa budú odvíjať prirodzeným spôsobom podľa Božej prozreteľnosti.

 

Čas, ktorý vám bol predurčený na to, aby ste Mi pomohli pripraviť ľudstvo na moje veľké milosrdenstvo, je veľmi vzácny. Je to čas, v ktorom budú mnohí zachránení vďaka vašim modlitbám.

 

Nádej, viera a láska ku Mne, vášmu milovanému Ježišovi, vám budú dodávať silu vo vašom poslaní.

 

Keď sa stanete svedkami ukrutností, ktorými bude zničené všetko to, čo bolo vytvorené na moju počesť, vtedy budete vedieť, že čas sa už približuje.

 

Musíte mať na pamäti, že tieto veci sa musia stať a že vy, ktorí ste súčasťou mojej armády, máte povinnosť bojovať a postaviť sa na odpor voči nepriateľovi.

 

Moja armáda bude vyzbrojená Božími darmi a bude strhávať so sebou tých, ktorí sú v temnote.

 

Prípravy si vyžadujú čas. Modlitba vás privádza bližšie k môjmu najsvätejšiemu srdcu a nasycuje vaše duše kyslíkom, ktorý potrebujete na prežitie v boji, ktorý je pred vami.

 

Keďže s milosťami, ktoré vám udeľujem, porastie aj vaša sila, bude pre vás jednoduché rozpoznať vašich nepriateľov, ktorí nenávidia všetko, s čím som Ja spájaný. To vám bude spôsobovať bolesť, trýzeň a vyvolá to vo vás hnev, no vy si vždy musíte zachovať dôstojnosť v mojom mene.

 

Keď budete v mojom mene vyzývaní, musíte reagovať s láskou. Nikdy sa nepokúšajte analyzovať moje posolstvá, pretože to, aby ste tak robili, nie je potrebné.

 

Moje slovo je moje slovo - nikto nemôže obhajovať moje slovo, pretože je vytesané do kameňa.

 

Ktokoľvek, kto sa pokúša zlomiť moje slovo alebo sa ho snaží zhanobiť, neuspeje, lebo voči môjmu svätému slovu sú (všetci) bezmocní.

 

Teraz, keď poznáte môj hlas, musíte poznať aj bolesť, ktorú môžete očakávať, keď ju pri ohlasovaní môjho slova v týchto časoch budete musieť znášať.

 

Spomeňte dnes moje meno – dokonca aj medzi takzvanými kresťanmi – a nastane trápne ticho.

 

Hovorte dnes otvorene o dobre a zle a vysmejú vás.

 

Poukážte na to, ako hriech môže zničiť vaše deti a spýtajú sa vás - čo je to hriech?

 

Dnes mnohí nevedia, čo hriech je. Mnohí prijímajú hriech ako normálnu, prijateľnú črtu charakteru, ktorá je bežnou súčasťou ich života.

 

Sú radi, keď môžu prehliadať hriech, pretože im to dáva slobodu, aby pokračovali v nasledovaní ďalších pôžitkov, zbožňovali falošných bohov a uspokojovali svoje telesné zmyselnosti.

 

Nie, oni nechcú počúvať, pretože im to nevyhovuje.

 

Na vás, mojich milovaných nasledovníkov, sa bude pozerať ako na posadnutých láskou k náboženstvu a láskou k Bohu, ktorá však už dnes sotva prináša ovocie v očiach tých zaslepených.

 

To je dôvod, prečo sa musíte pripraviť. To je dôvod, prečo musíte byť silní. Budú to práve tieto duše, za ktoré sa treba modliť, aby ste Mi ich pomohli zachrániť.

 

Ak pripustíte, že vás tieto duše budú rozčuľovať, zraňovať alebo urážať, bude to len strata času.

 

Reagujte s láskou a dôstojným mlčaním.

 

Nikdy sa nebojte ku Mne verejne priznať, avšak nikdy Ma dušiam nevnucujte takým spôsobom, aby od vás utekali. Namiesto toho ich ku Mne privádzajte skrze vaše modlitby a utrpenia.

 

Žehnám vás, moja silná, statočná armáda.

 

Milujem vás.

 

Kráčam s vami každým krokom, ktorým sa vydávate, aby ste Mi priviedli duše.

 

 

Váš milovaný Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť