Posolstvo 483

05.07.2012 15:30

Posolstvo 483

Posolstvo Boha Otca, prijaté 05.07.2012 - 15:30 hod.

 

Napriek všetkému svojmu úsiliu nemôže žiaden človek vysvetliť,
ako som stvoril vesmír alebo ľudstvo, pretože je to nemožné

 

Moja najdrahšia dcéra, pomôž Mi v mojom zármutku, keď plačem kvôli všetkým tým mojim deťom, ktoré odmietajú uznať, že existujem.

 

Ako po nich túžim.

 

Ako plačem kvôli ich úbohým dušiam.

 

Sú takí inteligentní a múdri v spôsobe ľudského uvažovania a predsa nedokážu pochopiť pravdu toho, kto som Ja.

 

Ja som Počiatok.

 

Ja som Stvoriteľ všetkého, čo je.

 

Ja som ich Otec, hoci Ma odmietajú.

 

Keby len mohli vidieť pravdu.

 

Keby Mi len dovolili dotknúť sa ich sŕdc, aby som im tak mohol ukázať moje zázračné a nádherné plány, ktoré ich očakávajú.

 

Mnohé z týchto duší Ma nepoznajú, nie však z ich vlastnej viny.

 

Týmto dušiam bude ukázaná pravda, aby si zvolili moju cestu.

 

Potom sú takí, ktorým bola daná pravda, ale ktorí dovolili, aby ich ľudské myslenie a oslava ľudskej inteligencie zaslepilo, ktorí sú teraz pre Mňa stratení.

 

Mnohé takéto duše sa obrátia, ale mnohé odmietnu tento kalich spásy, ktorý im ponúkol môj milovaný Syn.

 

Deti môjho srdca, prosím vás, pomôžte Mi zachrániť moje drahé deti.

 

Tečú Mi slzy v tomto čase a ja vás prosím, priveďte ich ku Mne skrze Božie milosrdenstvo môjho Syna.

 

Tak veľa je takých duší, vrátane detí a mladistvých, ktoré Ma vyzývavo a verejne odmietajú len preto, aby iným ukázali, akí sú inteligentní.

 

Prehnaná úcta k ľudskej inteligencii je pokušením, ktoré do duší mojich detí vnáša nepriateľ.

 

Šelma požiera duše mojich detí a ony nemajú ani tušenie o tom, čo im spôsobuje.

 

Tak veľa padlých anjelov presviedča ľudstvo o tom, že ľudská inteligencia je dokonalá.

 

Ľudstvo sa chytilo do zákernej pasce, keď verí alebo presviedča samo seba, že pozná Boží zákon stvorenia.

 

Napriek všetkému svojmu úsiliu nemôže žiaden človek vysvetliť, ako som stvoril vesmír alebo ľudstvo, pretože je to nemožné.

 

Kedy to pochopia?

 

Kedy pochopia, že tieto moje deti, čisté, jednoduché a pokorné duše, ktoré Ma prijímajú, rozumejú jednoduchej pravde?

 

Oni nepotrebujú dôkaz, pretože cítia moju lásku vo svojich čistých srdciach, ktoré nechávajú otvorené, a tak môžem zaplaviť ich duše Božími milosťami.

 

Ja som váš Boh, váš Stvoriteľ a váš prirodzený Otec.

 

Moje deti musia ku Mne prísť skrze môjho milovaného Syna a zo svojej vlastnej slobodnej vôle. Nemôžem ich nútiť.

 

Vám, moje deti, bola udelená moc na pomoc zachraňovať ich duše.

 

Všetkým vám, ktorí odpoviete na moju prosbu zachrániť vašich bratov a sestry pomocou modlitieb a obiet, budú udelené mimoriadne milosti.

 

Moja moc je nekonečná.

 

Moje zázraky, v spojení s utrpením a modlitbami mojich detí, budú použité na záchranu zblúdených duší od večnej smrti.

 

Milujem vás, moje milované deti.

 

Poďte a pomôžte Mi zjednotiť moju vrúcne milovanú rodinu a pomôžte môjmu Synovi poraziť šelmu prv, ako ukradne niektoré ďalšie z mojich detí.

 

 

Váš milujúci Otec
Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť