Posolstvo 617

14.11.2012 20:30

Posolstvo 617

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 14.11.2012 - 20:30 hod.

 

Na povrch začne vychádzať mnoho udalostí,
týkajúcich sa cirkví, ktoré Ma uctievajú

 

Moja drahá mystická nevesta, moja vrúcne milovaná dcéra, tvoje skúšky ti dodali novú silu a zápal, ktoré sú potrebné na to, aby si sa mohla dotknúť mnohých sŕdc.

 

Toto je jeden zo spôsobov, akým sa dotknem duší tých, ktorí potrebujú moje milosti. Urobím tak prostredníctvom tvojej práce pre Mňa, aby sa obrátenie mohlo rýchlo šíriť.

 

Počas tejto doby začne na povrch vychádzať mnoho udalostí, týkajúcich sa cirkví, ktoré Ma uctievajú.

 

Rozkol v katolíckej Cirkvi bude čoskoro verejný.

 

Keď sa to stane, budú tomu tlieskať tí, ktorí oddelili pravdu môjho učenia od prikázaní, ustanovených mojím Otcom.

 

Plánovanie a koordinácia tohto veľkolepého projektu si vyžadovala nejaký čas, ale už zakrátko oznámia v svetových médiách schizmu (cirkevný rozkol – pozn. prekl.).

 

Mnohí, ktorí najhlasitejšie kričia, prezentujú lži, ktoré nie sú len proti zákonom, majúcim základ v mojom učení. V skutočnosti im ide o to, aby vytvorili nového boha. Nová bábka mojej Cirkvi bude propagovaná podobným spôsobom, ako ktorákoľvek voľba politického predstaviteľa veľkého formátu.

 

Budú chcieť, aby ste uverili, že slová z dávnych časov sú nepravdivé. Potom vám povedia, aby ste im neverili. Zmenia obyčaje, akými žili moje učenie a spôsob, akým Ma uctievajú.

 

Moje zákony odsunú nabok a budú si ctiť zákony, ktoré si sami vytvoria.

 

Zmenia svoje slávnostné sľuby, aby si ospravedlnili účasť na budovaní nového chrámu – nového chrámu, zasväteného vláde falošného proroka.

 

Potom už viac nebudú mojimi služobníkmi, lebo dôjde k obratu v ich vernosti a začnú uctievať falošného proroka.

 

Potom sa budú klaňať falošnému bohu celkom nového ponímania, čo umožní, aby boli odstránené určité Božie zákony a nahradené pred mojimi očami za nehanebnosti.

 

Toto je moje varovanie tým kňazom medzi vami, ktorí sa odtrhnú od katolíckej Cirkvi:

 

Ak mi prestanete úplne dôverovať, odvrátite sa, aby ste uverili lžiam. Ak uveríte falošným vodcom, upadnete do hrozného hriechu. Budete uctievať šelmu, ktorá znesvätí moju Cirkev tým, že narazí tŕňovú korunu na hlavu mojej Cirkvi, môjho pravého svätého námestníka, pápeža Benedikta.

 

Ak budete slúžiť šelme, budete strašne trpieť, lebo budete odopierať Boha jeho deťom. Vráťte sa ku svojim pravým koreňom. Nedovoľte, aby bola moja Cirkev znesvätená hriechmi, ktoré plánujú ľudia, ktorí chcú zničiť kresťanstvo a ostatné náboženstvá, ktoré uctievajú môjho Otca.

 

Vy, moji vysvätení služobníci, ktorí neposlúchate vaše sväté prísahy, odtŕhate odo mňa svoje srdcia, zatiaľ čo títo podvodníci budú kradnúť vaše duše.

 

Najväčší hriech, ktorý sa chystáte spáchať, je uctievanie falošného boha. Odetý do drahokamov bude očarujúci, rafinovaný a zdanlivo dobre zbehlý v náukách Knihy môjho Otca. Podľahnete jeho čaru. Moje učenie prekrúti tak, že sa stane herézou.

 

Toto náboženstvo, náhrada Božej pravdy, je bezcenné. Navonok však bude pôvabné, láskyplné a úchvatné a odeté do nového zlata a drahých kameňov sa objaví ako nové celosvetové náboženstvo na všetkých oltároch.

 

Verným kňazom hovorím toto: Požehnám vás milosťami, aby ste po celý čas chápali pravdu.

 

Takéto modly, prezentované vám ako pravda, sú len prachom. Sú zhotovené z dreva. Sú bezcenné. Nemajú žiaden význam. Nevychádzajú z nich žiadne milosti. Boh, jediný pravý Boh, jednoducho nebude prítomný v ich kostoloch. Len živý Boh môže byť prítomný v mojich kostoloch.

 

Keď sa Boh Otec stane svedkom tejto poslednej urážky, vyženie tých, ktorí oživujú tieto pohanské praktiky. Potom bude žiadať vysvetlenie od tých, ktorí spôsobujú rozkol v jeho svätej Cirkvi na zemi – od tých istých služobníkov, ktorí tak ľahkovážne odmietajú Božie slovo.

 

Keď sa mi počas Varovania ocitnú tvárou v tvár, spoznajú, ako urazili môjho Otca. Nijaký človek, ani zasvätený služobník nemá moc, pretože je len jeden Pán. Len jeden Boh. Oni zavádzajú boha, vytvoreného ľudskou rukou. On neexistuje, no aj tak Mi budú kradnúť moje stádo. Bude im poskytnutá všetka milosť a preukázaná veľká trpezlivosť. Ak sa nebudú kajať, budú zničení.

 

Každý z vás bude musieť zaplatiť za každú dušu, ktorá sa kvôli vám pre Mňa stratila.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť