Posolstvo 666

03.01.2013 21:00

Posolstvo 666

Posolstvo Panny Márie, prijaté 03.01.2013 - 21:00 hod.

 

Príčina toho, prečo sú toľkí ľudia v takej bolesti
a temnote, tkvie v tom, že neveria v Boha

 

Moje dieťa, príčina toho, prečo sú toľkí ľudia v takej bolesti a temnote, tkvie v tom, že neveria v Boha.

 

Viera, ktorá mala byť vštepovaná do každej duše tými, ktorí na to boli určení, upadla. Tak veľa sa ich odvrátilo od Boha a teraz zisťujú, že ich životy sú prázdne a bez zmyslu. Vtedy, keď sa duša Bohu otočí chrbtom, sa z nej vytratí pokoj. Toto vákuum vypĺňa záľubou k falošným veciam, ktoré však nikdy neuspokoja jej túžbu po pokoji a mieri.

 

Pravý pokoj možno nájsť len skrze Najsvätejšie srdce môjho Syna. Ak prijmete Ježiša Krista za svojho Spasiteľa, nikdy nezomriete, ani nezostane duchovne vyprahnutými. Môj Syn vám prinesie spásu a dokonca aj ten najslabší spomedzi vás nájde vnútornú silu, keď budete na Neho volať.

 

Tým, ktorí nikdy neboli učení pravde, pretože im bola odoprená, bude ponúknutá ruka milosrdenstva mojim Synom. On ich osvieti, pretože oni sú tí, ktorých si praje pritiahnuť do svojho nádherného kráľovstva.

 

Božia sláva vás spasí, ak s otvoreným srdcom dovolíte, aby vám bola poskytnutá pravda. Vtedy, keď spoznáte Božiu dobrotu, nebudete nikdy znova môcť uprednostniť niekoho alebo niečo pred Ním.

 

Prosím, modlite sa, aby svetlo pravdy otvorilo myseľ, srdce, telo a dušu každého z vás počas Varovania. To je dôvod, prečo Boh posiela taký dar milosrdenstva. Prosím, odpovedzte na jeho volanie.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť