VIDEO-AUDIO

Tu nájdete multimediálne súbory v online režime s možnosťou ich priameho pozerania resp. počúvania v internetovom prehliadači a taktiež odkazy na ich stiahnutie do vašeho počítača zo záložných resp. úložných serverov ako napr. z portálu www.uloz.to. Videá a audiá sú vyberané so zreteľom na ich obsahovo-výpovednú a humánno-duchovnú hodnotu tak, aby oslovili vaše ľudské cítenie, srdce a vášho ducha a dali vám podnet na zamyslenie sa resp. vám poskytli z nášho pohľadu dôležité informácie. Pretože tento webový portál má predovšetkým kresťanský charakter, tak vám ponúkame najmä kresťansky ladené audio-vizuálne obsahy. Avšak nájdete tu aj iné spoločensko-kritické a svojou naliehavosťou dôležité video- a audio- materiály, ktoré majú čo povedať spoločnosti resp. dnešnému ľudstvu. Akékoľvek vaše pripomienky, názory, postrehy a odkazy, týkajúce sa týchto webových stránok, nám napíšte cez menu Napíšte nám alebo priamo na e-mailovú adresu: nwo.complot@gmail.com

 

U p o z o r n e n i e :

Na správne zobrazenie a funkčnosť multimediálnych obsahov v režime online ako i celej tejto webovej stránky potrebujete mať nainštalovaný ADOBE FLASH PLAYER

 

 

Zoznam VIDEO & AUDIO s aktívnymi odkazmi na ich online sledovanie:

 

V I D E O

 

–  SLOBODA VOĽBY  –

–  POHĽAD DO VEČNOSTI - STRETNUTIE S BOHOM - Encounter with God - Ian McCormack  –

–  BILL WIESE 23 MINÚT V PEKLE  –

–  POSELSTVÍ Z GARABANDALU  –

–  BOŽIE ZÁZRAČNÉ UZDRAVENIA  –

 

 

A U D I O