Bez reklamy - prosba

Milí návštevníci našej webovej stránky, drahí bratia a sestry v Kristovi Ježišovi. Pri zakladaní týchto stránok sme sledovali len jediný, prvoradý a zo všetkého najdôležitejší cieľ - rýchle šírenie slovenských prekladov týchto dôležitých posolstiev od nášho milovaného Pána Ježiša Krista. Preto sme hľadali najjednoduchšiu a finančne najmenej náročnú cestu zverejňovania našej webovej stránky na internete. Voľba padla na hosťujúci server u spoločnosti webnode.sk a to preto, lebo webnode sľuboval, že našu stránku môžeme prevádzkovať na ich serveri zadarmo a hlavne bez reklám. Boli sme s tým uzrozumení a prijali sme radi túto možnosť. Problémy však začali vyvstávať vtedy, keď na našej stránke pribúdal počet návštevníkov. Každý jeden návštevník našej stránky tým, že sa mu na jeho počítači naša stránka zobrazí, spotrebuje istý objem dát (v jednotkách KB resp. MB), prenesený medzi hosťujúcim serverom webnode.sk a počítačom návštevníka našej stránky. Tieto prenesené informačné dáta sú potrebné nato, aby sa naša stránka na vašom počítači zobrazila. Dokiaľ sa návštevnosť našej stránky pohybovala rádove okolo 20 až 30 ľudí denne, tak sme sa ešte zmestili do limitu 1GB=1024MB objemu prenesených dát, ktoré sú poskytované službou (serverom) webnode.sk zdarma a bez komerčnej reklamy. V auguste 2011 sme po prvýkrát prekročili tento limit a na ca. 2 týždne nám webnode.sk na našej stránke zapla aj komerčnú reklamu. Následne sme dostali od mnohých ľudí e-mailové správy s prosbami, aby sme túto reklamu vypli, lebo je veľmi rušivá a nepatrí na takúto stránku s duchovným zameraním a s tak dôležitými posolstvami, ako sú tieto nami zverejňované. My sami sme však túto reklamu vypnúť nemohli, to môže len prevádzkovateľ webnode.sk a to až potom, ak si u neho zakúpime tzv. prémiový balíček, čo sme aj spravili i keď sme spočiatku peniaze naň nemali ale nakoniec sme sa s Božou pomocou a za podpory jednej našej drahej sestry k tým peniazom dopracovali, takže reklama bola neskôr vypnutá a zostala vypnutá až doteraz. Náš tzv. prémiový balíček z augusta 2011 má ale obmedzenie na max. 3 GB prenesených dát, čo doposiaľ stačilo pri priemernej návštevnosti okolo 100 - 120 ľudí denne. Za posledné obdobie však návštevnosť na našej stránke priam exponenciálne narastá a dosahuje niekedy aj viac ako 500 návštevníkov denne. To nás samozrejme veľmi teší a vidíme v tom aj Boží zásah a pôsobenie Ducha Svätého, kedy akoby "náhodou" k nám ľudia nachádzajú cestu – a my sme tomu nesmierne radi, veď o to predsa ide, aby sa čo najviac ľudí o týchto posolstvách dozvedelo. Na druhej strane si viete predstaviť, že teraz už náš prémiový balíček s limitom 3 GB mesačne prenesených dát nestačí a my sme nútení – pokiaľ sa opäť chceme vyhnúť reklame – zakúpiť najvyšší prémiový balíček, ktorý teraz ročne stojí takmer 200 Euro. I keď sa aj naďalej riadime zásadou, že robíme pre návštevníkov našej stránky všetko dobrovoľne, zadarmo a nezištne, nedokážeme sa žiaľ vyhnúť poplatku za hosťovanie našej stránky, pokiaľ ju chceme i naďalej ochrániť pred dotieravými komerčnými reklamami, ktoré sú absolútne nevhodné a rušivé a rozhodne nepatria na našu stránku.

 

 

Ako ste už mohli zistiť, pýtali sme sa vás na našej anketovej podstránke, či by ste boli ochotní nás podporiť v tejto veci a čo i len malou čiastkou prispieť na náš ročný poplatok za prémiový balíček, ktorý musíme zakúpiť, pokiaľ nechceme mať komerčnú reklamu na stránke. Vaše odpovede nás povzbudili v tom, aby sme sa na vás s touto prosbou obrátili a poskytli vám možnosť podporiť nás. Uvádzame preto číslo nášho účtu, na ktorý – ak chcete a vaša situácia vám to dovoľuje – nám môžete zaslať váš príspevok na našu podporu na tento účet:

 

Číslo účtu:

520700-4202772832/8360

 

IBAN:

SK4283605207004202772832

 

BIC(SWIFT):

BREXSKBX

 

Názov a adresa banky:

BRE Bank SA

Einsteinova 24

85101 Bratislava

 

 

Srdečná a úprimná vďaka za každú vašu pomoc, drahí bratia a sestry! Vieme, že v dnešnej dobe ste všetci, vrátane nás samých, v ťažkej ekonomickej a finančnej situácii a mnohí ľudia ledva prežívajú z toho mála, čo majú. O to cennejšia a vzácnejšia je každá vaša pomoc na podporu našej stránky. Božie požehnanie pre každého z vás, naši drahí spolu- bratia a sestry.

 

Šíritelia posolstiev Ježiša Krista

 

Poznámka:

Ak by ste mali nejaké nejasnosti alebo otázky, napíšte nám prosím na e-mailovú adresu: msparek@gmail.com