Život v duchu posolstiev

Dátum: 19.06.2013

Vložil: František z Prahy

Titulok: Fatimské a Irské poselství

Chvála Kristu, rád bych upozornil na článek Fatima 16. část, z něhož uvádím úryvek.
Velmi jasně se zde ukazuje co má Fatimské a Irské poselství společného. Fatimské poselství nás mělo před satanovým dýmem v církvi varovat a ochránit, zatímco Irská poselství tento satanův dým mapují (přičemž vidíme, že již zasáhnul celý svět) a těm co v ně uvěřili, ukazují cestu do bezpečných míst, kam tento jedovatý dým nemůže proniknout.

https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=fatima-16-cast

Když se pak vlivem Satanova dýmu ztratila schopnost vidění a rozlišování, přistoupil Nepřítel ke svému rozhodujícímu útoku.
Umožnila to skutečnost, že Fatimské poselství jako nabídka poslední pomoci nebylo přijato a jako odpověď se musela uskutečnit velká hrozba apostaze, která skutečně propukla v koncilním Římě. Boží proroctví jsou podmíněna lidskou vůlí svobodně je přijmout, nebo odmítnout. Příkladem je prorok Jonáš a město Ninive: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude zničeno!“ Nebylo zničeno, protože toto město přijalo výzvu a nastoupilo cestu pokání. Město Řím naopak výzvu k pokání nepřijalo. Proto se proroctví naplnilo. Na papežský stolec byl zvolen prelát nedostatečné víry, modernistického a zednářského smýšlení. Katolický papež má zástupnou funkci: Tato funkce je autentická jedině tehdy, jestliže navazuje věrně na všechny předchozí papeže, chrání neohroženě pravou víru a rozvíjí aktivně misijní působení. Tam, kam není připuštěna Maria Prostřednice, musí zavládnout temnoty, takže není už vidět rozdílu mezi Kristem a Belialem, mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a klamem, mezi křesťanstvím a revolucí, mezi pravými a falešnými proroky. V mlze a dýmu Satana se ztrácí smysl dějin, smysl křesťanství a Boží záměr spásy duší je nahrazován fantazií o bratrství a míru. Nic katastrofálnějšího se nemohlo stát.

Späť na diskusiu