Život v duchu posolstiev

Dátum: 19.06.2013

Vložil: Adrika

Titulok: Volny preklad


Posolstvo Ježiša z 10 júna 2013

820. Nesmiete sa báť, lebo čo som sľúbil je vaše a to je vaše dedičstvo

Moje vrúcne milovaná dcéra, svetu musí byť povedané, že Môj čas vrátiť sa je blízko. Môj čas už začal, ako sa snažím, aby sa ľudstvo obrátilo ku mne, skôr než nastane ako môj veľký deň.

V tomto čase vás všetkých pripravujem, aj keď mnohí sú hluchí. Robím to s láskou, pre každého z vás kohokoľvek milujem, pre každého z vás, za ktoréhokoľvek som sa vzdal svojho tela. Budete svedkami môjho zásahu, keď otvorím oči ľudstva a ktoré budú jasne vidieť.

Zázraky sa uskutočnia, keď bude prijatá moja misia. Moja prítomnosť sa prejaví a dám sa spoznať prostredníctvom činov veľkého milosrdenstvo. Tento plán je pritiahnuť vás späť, obrátiť tých z vás, ktorí už viac neveria, že Ja existujem, smerom k mojej skvelej spáse.

Ja som kráľ, ktorý bude vládnuť nad Novým rajom, ktorý Mi sľúbil Môj Otec. Tí, ktorí Ma nepoznajú, teraz Ma počúvajte. Ste moji. Prinášam vám život, nie ako ho poznáte na Zemi, ale život večný.

Nesmiete sa báť, lebo, čo som sľúbil, je vaše a to je vaše dedičstvo.

Toto kráľovstvo je to, pre čo ste sa narodili, aby Boh, môj milovaný Otec, mohol znova vytvoriť svet, tak ako bol na začiatku. On je počiatok, On ho stvoril. Je koniec, pretože keď príde veľký deň nebude už viac utrpenia, pretože nový začiatok - večný život - bude predstavený tým, ktorí prijímajú Božiu lásku. Musíte mať väčšiu dôveru, byť menej cynický a prijať veľký dar života, ktorý môže pochádzať iba z dokonalého Boha.

Len Boh môže vytvoriť taký zázrak - dar života.

Len Boh môže dať večný život, kde smrť byť porazená, a s ňou všetko zlo.

Musíte hľadieť do budúcnosti s očakávaním. Musíte sa snažiť počúvať tieto posolstvá, pretože budú záchranným lanom, ktoré budete potrebovať, pretože dni ležiace pred vami stmavnú.

Je mojím želaním, aby si nikto z vás nerobil starosti, cítil strach, bol vydesený a smutný, pretože môj slávny deň, bude znamenať, že zotriem vám každú slzu, bolesť, smútok a utrpenie a očistím vás s mojou veľkou slávou.

Konečne zažijete čisté trvalé šťastie. Všetko, čo ste si niekedy predstavovali, za nádheru neba, bude vaše.

Ak Mi teraz nemôžete odpovedať, kvôli nedostatku dôvery, pomôžem vám, ak Ma zavoláte. Poproste Ma o dar dôvery prostredníctvom tejto modlitby Modlitebnej Kampane.

Modlitbová Kampaň (109) Za dar dôvery

Ó môj najmilší Ježišu,

Pomôž mi veriť.

Veriť v Tvoj sľub, že prídeš znova.

Prijať pravdu o svojom druhom príchode.

Dôverovať v Božie zasľúbenie Otca, keď povedal, že Ti dá Tvoje kráľovstvo.

Pomôž mi veriť v Tvoje učenie, v

Tvoj plán na záchranu sveta.

Pomôž mi prijať, s milosťou, Tvoje dary.

Pomôž mi veriť v Teba, tak, aby som sa mohol vzdať svojho strachu, a aby som tak mohol dovoliť Tvojej láske zaplaviť moje srdce a dušu.

Amen.

Ach, ako túžim, utešiť vás, zmierniť váš strach, starosti a obavy. Ako chcem, aby sa prechod uskutočnil pokiaľ možno bezbolestne, aby ste nemuseli trpieť od rukou šelmy, ktorej práca bude vidieť skrze nepriateľov Boha.

Ak veríte vo Mňa úplne a odovzdáte sa do môjho milosrdenstva, slávnostne Vám sľubujem, že moje Milosrdenstvo skráti čas, kedy ľudské utrpenie sa bude stupňovať, kvôli zlobe tých, ktorí chcú spôsobiť utrpenie.

Sľubujem, že môj zásah, a to prostredníctvom zázrakov, prebudí tých, ktorí najväčšmi potrebujú pomoc – uvedomenie si Pravdy. Ak je pravda o Bohu, prijímaná tými, ktorí skutočne nechápu Môj sľub, že znovu prídem, ale ktorí ho prijímajú, vo svojich srdciach, potom bude utrpenie umenšené a ja preukážem milosrdenstvo miliardám duší.

Vaša dôvera vo Mňa, vám predsa len pomôže vidieť pravdu. Ak prijmete pravdu, prijmete kľúče od Môjho nového kráľovstva.

Váš Ježiš

Späť na diskusiu