Život v duchu posolstiev

Dátum: 21.06.2013

Vložil: Ilka Veronika

Titulok: čtěte a modlete se

Milí bratři a sestry, zde je odkaz na zajímavé články z webu Magnificat. Nejsou až tak zajímavé jako šokující - o genderovém šílenství, o legalizaci pedofilie a homosexuálních svazků, apod. Také o zednářích. Modlitba, obrácení a pokání je samozřejěm důležitější, ale je potřeba být také informován.

https://www.magnificat.sk/2013/06/monitoring-satanova-doktrina-a-i/

Spojme se v modlitbě, ať se tato zla nešíří. Ať Bůh zachrání zbytek populace. Ať se lidi obrátí. Modliteb není nikdy dost, zvláště v dnešní době.

Späť na diskusiu