Život v duchu posolstiev

Dátum: 21.06.2013

Vložil: Ilka Veronika

Titulok: pokračování -pomoc svatých

Každý má jistě své oblíbené světce, tak seznam klidně doplňte. Ale na prvním místě je jistě "po Bohu ta nejprvnější" Panna Marie, Matka Boží. Stejně jako ona je univerzálním přímluvcem ve všech situacích i sv. Josef. Ježíš ho poslouchal a ctil jako otce, jistě neodmítne vyslyšet prosby na jeho přímluvu.
Terezka: patronka misií. "Malá velká" světice.
Sv. Jan Maria Vianney - svěřme mu zvláště kněze.
Sv.Faustyna - apoštolka Božího milosrdenství.
Naši národní patroni: sv. Anežka česká, sv. Ludmila, Sv. Cyril a Metoděj, sv. Vojtěch. sv. Vít, sv. Prokop, sv. Zdislava...
Prosím o doplnění slovenských světců, které můžeme vzývat, nejsem teolog a můžu snadno na někoho zapomenout.
Vidíte, jak velkou oporu máme ve svatých. Můžeme mít "mobilní spolčo" kdykoliv a kdekoliv. Spolu s nimi bitvu vyhrajeme. Neklesejme na mysli, když dočasně triumfují síly zla. Všechno tohle bylo předpovězeno, viz Apokalypsa. Satan pronikl i do Vatikánu, ale nezvítězí. Konečné slovo bude mít stejně Hospodin. Prohlašujme svrchovanou Boží moc nad našimi národy, nad Polskem, nad Evropou a celým světem. Musíme pamatovat i na těžce zkoušenou Francii a liberální země typu Holandsko a Belgie, odkud pochází mnoho zla.
Mnoho zmůže modlitba spravedlivého, viz např. bitva u Lepanta.

Späť na diskusiu