Život v duchu posolstiev

Dátum: 22.06.2013

Vložil: Ludmila

Titulok: Božie Slovo

Buďte trpezliví, Pán je blízko. Buďte teda bratia trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje. Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hľa sudca stojí predo dvermi. Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil. Lebo Pán je milosrdný a milostivý. /Jak5,7-11/ Toto som si prečítala dnes ráno, dávno som tu nebola, no snažím sa Vás povzbudiť Božím Slovom.

Späť na diskusiu