Život v duchu posolstiev

Dátum: 25.06.2013

Vložil: študent

Titulok: prosba o modlitbu

Sláva Bohu na veky vekov, lebo on je hoden prijať všetku česť a slávu moc a chválu, múdrosť i dobrorečenie, silu i vďakyvzdanie po všetky veky vekov! Drahí bratia a sestry, týmto by som Vás chcel poprosiť o modlitbu za mňa, pretože ma čakajú vo štvrtok ráno štátne skúšky na VŠ. Modlite sa prosím za mňa, aby mi Pán dal svoju milosť a ak je to jeho vôľa, aby som to úspešne zvládol. Sláva Pánu Ježišovi Kristovi, lebo on žije a kraľuje na veky vekov!

Späť na diskusiu