Život v duchu posolstiev

Dátum: 01.08.2013

Vložil: JanM

Titulok: Re:Dotaz

Vzhledem k tomu, že vrcholovou hierarchií jsou poselství odsouzena a
to dost příkře (k zákazu šíření i čerpání z nich se připojil k
olomouckému arcibiskupovi teď i jihočeský diecézní biskup vnitřními
předpisy pro kněze a možná i další biskupové), nedělám si iluze, že
při jakémkoli zmínění poselství, nejen ve zpovědi, někteří kněží
zareagují dosti odmítavě. Radil bych proto, žádnému knězi, pokud
předem neznám jeho postoj k poselstvím, neříkat, odkud jsem byl
inspirován pro nějaký dotaz nebo problém, který jsem si začal
uvědomovat. Ostatně tato slepota kléru je v poselstvích předpověděna a
vyplývá z velice záludného napadení Zlým, které je způsobeno možná
právě tím, že jeho vliv naše moderní teologická průprava již po
dlouhou dobu téměř neřeší -díky tomu bude církev vydána závěrečné
zkoušce (v tříbení toho pravého a nepravého) před Druhým příchodem PJ,
tak jak to z mnoha biblických předpovědí shrnuje i sám Katechismus
katolické církve v paragrafech 673-9.

Problém předpovědí v poselstvích MBM, který mně vyvstane, bych řešil
jen s těmi, kdo poselstvím věří a to nemusí být vůbec kněz, ale klidně
biblicky vzdělaný laik (zde by naše fórum mohlo také dobře
zafungovat). Problém, na který mě poselství přivedou a týkají se
požadovaného stylu duchovního života, mohu klidně řešit s jakýmkoli ne
příliš liberálním knězem, ale i zde bych ho spíše využil k tomu, aby
mně připomněl místa v Bibli popřípadě katechismu, která by můj dotaz
nebo problém mohla osvětlit. Na finální odpověď bych si ale stejně
raději počkal ve svém srdci od Ducha sv., to vůbec nevylučuje, ba to
předpokládá, hledání všeho k tomu dostupného v mém okolí. Tedy
shrnuto: za této naší situace bych radil i zpověď používat výhradně na
očistu od hříchů nikoli jako duchovní vedení, to bych řešil raději
životem v duchu poselství MBM, třeba i v konzultaci s bratry a
sestrami, kteří jim uvěřili, třeba právě na fóru; no a pak hlavně ve
svém srdci s Otcem a Synem tedy i Duchem sv.

Späť na diskusiu