Život v duchu posolstiev

Dátum: 14.08.2013

Vložil: Elena.D

Titulok: August - mesiac Spásy duší

V posolstve číslo 147. sa píše:
Prosím všetky moje deti, aby strávili mesiac august v dennej modlitbe (ruženca)
k Božiemu milosrdenstvu za tie stratené duše, ktoré neprežijú Varovanie.
Takisto je potrebné sa jeden deň v týždni postiť ako i mať účasť na dennej sv.
omši a prijímaní Mojej Najsvätejšej Eucharistie.
Ak dostatočne veľa z vás bude takto konať v mesiaci, ktorý ja nazývam mesiacom
"Spásy duší", potom budú na celom svete zachránené milióny duší. Urobte to
pre Mňa, Deti moje, a získate podiel na Mojom Oslávenom Kráľovstve.

Späť na diskusiu