Slovensko

Táto podstránka vám chce pomôcť pri kontaktovaní sa na bratov a sestry, žijúcich na území Slovenska. Pre prehľadnosť a lepšiu orientáciu sme každému slovenskému samosprávnemu kraju vyčlenili jednu podstránku. Podľa miesta vášho bydliska si zvoľte príslušnú podstránku daného kraja, kam sa radí vaše mesto resp. vaša obec.

 

Podstránky kontaktov podľa samosprávnych krajov:

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Nitriansky kraj

Trenčiansky kraj

Banskobystrický kraj

Žilinský kraj

Prešovský kraj

Košický kraj