Trnavský kraj

Táto stránka slúži výlučne na kontakty na bratov a sestry, kresťanov a prívržencov týchto posolstiev, ktorí sa chcú vzájomne skontaktovať a stretávať pri spoločných modlitbách v rámci modlitebných skupín. Akékoľvek iné odkazy, nesúvisiace s témou nadväzovania vzájomných kontaktov, sú neprípustné a budú zo stránky odstránené. Toto nie je voľné diskusné fórum ale miesto na nachádzanie ľudí rovnakého zmýšľania a cítenia v mieste bydliska a jeho užšom či širšom okolí. Ďakujeme za porozumenie.

AKO POSTUPOVAŤ:

Ak na tejto podstránke vášho kraja doposiaľ nie je príslušný odkaz niekoho, kto býva blízko vás, tak môžete napísať váš vlastný odkaz, že hľadáte v danom regióne, meste či obci kontakt na iných. Svoje odkazy môžete voľne formulovať, napríklad aj nasledujúcim spôsobom:

Hľadám kontakt na kresťanov z Trnavy a blízkeho okolia, ktorí sa chcú pravidelne stretávať pri ružencových modlitbách a modlitbách Modlitebnej kampane z posolstiev. Môj kontaktný odkaz: "Marta z Trnavy".

Máte pritom dve možnosti, ako sa vzájomne kontaktovať:

  • Buď zadáte priamo tu vo vašom odkazovom texte vaše osobné kontaktné údaje, ako sú: e-mailová adresa, alebo mobilné číslo, resp. tel. číslo atď …
  • Alebo zanecháte kontaktný odkaz, napríklad v podobe "Marta z Trnavy" (vždy uvádzať v úvodzovkách).

V prípade udania len vášho kontaktného odkazu, ktorý vždy píšte v úvodzovkách, nám prostredníctvom našej e-mailovej adresy "msparek@gmail.com" bezprostredne po zverejnení vášho odkazu napíšte e-mail a udajte v ňom, či chcete byť informovaní na tú e-mailovú adresu, z ktorej píšete alebo na inú e-mailovú adresu a takisto názov vášho kontaktného odkazu, napísaný v úvodzovkách. To preto, aby sme vedeli priradiť vaše kontaktné údaje (napr. vašu e-mailovú adresu) k vášmu kontaktnému odkazu, ktorý je akoby vašou značkou či vizitkou. Takto vás potom môžme e-mailom kontaktovať, pokiaľ sa niekto ozve na váš odkaz. To znamená, že my sme len sprostredkovateľmi vašich vzájomných kontaktov, pričom budeme viesť zoznam všetkých kontaktných odkazov a k nim príslušných e-mailových adries na vás, ktorí odkaz na príslušnej podstránke kraja zanecháte. Samozrejme, ak vo svojom kontaktnom texte napíšete priamo vaše údaje, teda e-mailovú adresu alebo číslo na mobil resp. iný údaj, tak naša úloha ako sprostredkovateľa tým pádom nie je nutná. Záleží len na vás, akú formu kontaktných údajov sa rozhodnete na stránke zanechať.

Z uvedeného teda vyplýva, že tá osoba, ktorá na patričný odkaz chce reagovať, buď priamo odpíše tu na podstránke vo forme odpovede s udaním svojich kontaktných údajov alebo sa cez e-mail "msparek@gmail.com" na nás obráti s udaním názvu kontaktného odkazu v úvodzovkách, aby sme vedeli váš záujem o kontakt oznámiť tej osobe, ktorá odkaz na príslušnej podstránke kraja zanechala. Našou úlohou potom bude dať vaše údaje ďalej tej osobe, ktorá zverejnila na našej podstránke svoj odkaz. Myslíme si, že takýmto spôsobom vám pomôžeme sa navzájom kontaktovať. Dostali sme od niektorých z vás e-maile, či by sme vám na našej stránke takúto možnosť vzájomného kontaktu umožnili a my to radi robíme, veď aj my máme záujem, aby sme spoločne naplnili slová nášho Pána Ježiša Krista ohľadne zakladania modlitebných skupín. Tešíme sa, ak využijete túto možnosť pre zakladanie modlitebných skupín. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!


Kontakty - Trnavský kraj

Dátum: 04.08.2012

Vložil: zuzka

Titulok: wieden

hladam slovakov, zijucich vo Viedni, na modlitbovú kampan. Kontakt: sulirova.zuzana@centrum.sk
06769744424

Odpovedať

—————

Dátum: 22.07.2012

Vložil: Gitka z Trnavy

Titulok: upozornenie

Prosím, všimnite si oznam o dočasnej zmene času modlidieb v modlidbovom spoločenstve z dôvodu neprítomnosti zakladateliek skupiny. Oznam nájdete na diskusnom fóre "Žvot v duchu posolstiev". V prípade nejasností nás kontaktujte na naše kontaktné adresy. Pokoj s vami, za pochopenie dakujeme, Mária a Margita.

Odpovedať

—————

Dátum: 07.05.2012

Vložil: Margita

Titulok: Gitka z Trnavy

Rada sa pripojím k modlitbovej skupine v Trnave. Dakujem za info o takejto skupine veriacich. Pochválený bud Ježiš Kristus! Margita

Odpovedať

—————

Dátum: 18.05.2012

Vložil: Mária

Titulok: Re: Gitka z Trnavy

Ahoj Gitka,
rada by som založila takúto modlitbovú skupinu. Pred dvoma týždňami som bola na duchovných cvičeniach a Pán mi ukázal túto cestu. Prosím, ozvi sa mi. Radšej by som Ti to celé vysvetlila osobne. Myslím, že sa poznáme ... Ty si dentálna hygienička a ja tiež. Prajem krásny, Pánom požehnaný deň.

DODATOK:
Všetkým bratom a sestrám z Trnavy:
Prosím všetkých, ktorí sa chcú pripojiť k modlitbovej skupine v Trnave, ozvite sa. Budeme sa schádzať každý piatok o 18.00. Nech Vám Pán žehná.

Odpovedať

—————

Dátum: 26.01.2013

Vložil: olinka

Titulok: Re:Re: Gitka z Trnavy

Prajem Ti , nech Ti to vyjde sestrička ;-) Nech Vás Pán spojí a nech zväčšuje Vaše spoločenstvo.

Odpovedať

—————

Dátum: 04.02.2013

Vložil: Mária

Titulok: Re:Re:Re: Gitka z Trnavy

Ďakujem, Oli.... nech sa stane voľa Božia

Odpovedať

—————

Dátum: 13.06.2014

Vložil: Oľga

Titulok: Re:Re: Gitka z Trnavy

Ahoj Gitka. Rada by som sa pripojila k vašej modlitbovej skupine v Trnave. Prosím, pošli mi podrobnosti na adresu : olinovakova@gmail.com. Ďakujem.
Oľga.

Odpovedať

—————

Dátum: 24.05.2017

Vložil: Lúky

Titulok: Re:Re: Gitka z Trnavy

Kde presne sa stretávate v Trnave?

Odpovedať

—————