Posolstvo 001

08.11.2010 15:30

Posolstvo 001

08.11.2010 - 15:30 hod

— Prvé posolstvo Panny Márie prijaté doma po modlitbe ruženca —

 

(Oznámenie budúcich proroctiev, ktoré ešte len budú prijaté skrytou vizionárkou, ktorá nemá tušenie, čo sa od nej bude požadovať a ako sa má v takom prípade zachovať.).

 

„Dieťa moje, máš zodpovednú prácu a nesmieš sa nechať nikým zastaviť. Pravda musí byť zjavená a oznámená svetu. Si vyvolená, aby si to vykonala. Dieťa moje, buď silná. Obráť sa s dôverou k Bohu a popros o vedenie pri uskutočňovaní môjho diela. Dieťa moje, máš pri sebe všetkých Svätých, ktorí s tebou na tomto diele pracujú. Títo Svätí (*viď na konci tohto posolstva), ktorých si videla, sú všetci s tebou tu, aby si s ich pomocou mohla moje posolstvá, ktoré nepoznajú hranice, šíriť do celého sveta, aby sa o nich každý mohol dopočuť. Si vedená ale nebudeš to mať ľahké, avšak ty si vytrvalá a snaživá. To, čo sa stane, bolo už všetko predpovedané. Ty si nástrojom pri zvestovaní Božieho Slova všetkým jeho deťom.

 

Nikdy nezabúdaj, že Boh miluje všetky svoje deti – aj hriešnikov, ktorí ho urazili. Pros o milosrdenstvo pre každého jedného z vás. Svätá rodina sa opäť zjednotí."

 

(Prestávka… na tomto mieste posolstva som bola prekvapená, takže som sa opýtala Matky Božej: "Dobre som porozumela tomuto odseku posolstva?" Ona sa nežne usmiala a pokračovala…)

 

"Áno, je to správne. Vezmi pero a píš - rozširuj pravdu, pokiaľ ešte nie je neskoro. Tieto posolstvá sú Božského pôvodu a musia byť rešpektované. Dôverujem ti, že zaistíš, aby tieto správy boli účinným spôsobom predávané neveriacemu svetu. Je nanajvýš dôležité, aby si zostala silná pre potreby môjho syna. Viem, že pre neho, s ním a kvôli nemu trpíš. Teš sa, lebo to je dobré. Buď požehnané, moje dieťa, že si bola pre toto poslanie vyvolená.

 

Zostaň silná a pros každý deň o vedenie. Staneš sa postupom času silnejšia. Neboj sa. Som každý deň s tebou a s tvojou rodinou. Si naplnená Duchom Svätým, takže budeš môcť odhaliť pravdu o pláne Môjho Otca na Zemi.

 

Dieťa moje, odstráň svoje pochybnosti. Ty si nenamýšľaš toto Božie Posolstvo. Písma s predpoveďami sa napĺňajú. Modli sa za všetky Božie dietky. Môj milovaný Syn je každým dňom tak mnohokrát zraňovaný. Je mučený hriechmi ľudí. Jeho utrpenie dosiahlo od čias jeho smrti na kríži bezpríkladnej intenzity. Máš energiu a ducha, ktoré sú potrebné, aby si s Božou pomocou vykonala svoje poslanie. Tvoja očista je ukončená a ty si teraz pripravená na boj, ktorý ťa očakáva.

 

Choď teraz, moje dieťa. Obleč si svoju výstroj. Postav sa so vztýčenou hlavou a pomáhaj v boji proti satanovi. Nezúfaj si z času na čas, keď sa budeš cítiť byť osamelou a izolovanou. Máš pri sebe všetkých anjelov a Svätých – medzi nimi Svätého Jána Pavla II., Svätú Faustínu a Svätého Jozefa – ktorí ťa na každom kroku tvojej cesty povedú.

 

Dieťa moje, ďakujem ti za tvoju vieru, ktorú teraz máš. Si bojovníkom a si veľmi milovaná Bohom Otcom a mojim predrahým Synom. Si zjednotená s Ježišom a tvoje ruky sú vedené Duchom Svätým. Tak teraz choď, dieťa moje a použi v tomto dôležitom čase ľudských dejín všetky dostupné prostriedky, ktoré máš k dispozícii.

 

Nech ti žehná Boh, dieťa moje.

 

Tvoja milovaná Matka v Kristovi

Mária - kráľovná Zeme

 

*(Menované osoby sú obrazy rozličných Svätých, ktorí sa počas súkromného zjavenia ukázali, avšak ona nemala poňatie o tom, kto oni boli až pokým iní tieto osoby neidentifikovali, napríklad Svätý Ján Pavol II., Sestra Faustína a Svätý Jozef a dve ďalšie osoby, ktoré nie sú identifikované.)

 

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť