Posolstvo 002

09.11.2010 03:00

Posolstvo 002

09.11.2010 - 03:00 hod

— Prvé posolstvo od nášho Spasiteľa Ježiša Krista —

 

Hľa, čas oznámenia svetu je blízko, že všetci tí, ktorí ma zavrhujú, zakúsia moju spravodlivú odplatu. Avšak moje milosrdenstvo pre všetkých tých, ktorí ma nasledujú v pravde môjho utrpenia na kríži, nepozná hraníc.

 

Radosť pre tých mojich prívržencov, ktorí odolávajú pokušeniam, s ktorými sú každodenne konfrontovaní, bude preveliká. Všetci ostatní, ktorí sa môjmu učeniu obracajú chrbtom, sú slepí môjmu prísľubu, ktorý som bol dal, keď som pre ich hriechy zomieral na kríži. Som v hlbokom bôli a cítim sa bezútešne v opustenosti, ktorú zo strany mojich milovaných hriešnikov zakúšam a za ktorých som položil svoj pozemský život. Zem je v tomto čase v hlbokej duchovnej temnote. Vy, moji prívrženci, veľmi trpíte spolu so mnou, keď hľadíte na Zem plnú hriešnikov, ktorí nielenže sa obracajú chrbtom môjmu Nebeskému Otcovi ale aj mne, ktorý som vytrpel veľkú obeť, aby som ich zachránil od večného zatratenia. Zúfam si plačúc horké slzy sklamania a smútku nad spôsobom, akým som bol po druhý raz odmietnutý. Vyzývam mojich prívržencov po celom svete , aby sa v tomto čase smútku spojili. Musia zo seba striasť svoju ľahostajnosť k modlitbe a musia sa so mnou spojiť v pomoci tým, ktorých duše boli ukradnuté satanom.

 

Je ešte čas pre hriešnikov konať pokánie. Niet žiadnej jednoduchej cesty. Toto pokánie musí vyjsť zo srdca každého. Nemajte strach jednohlasne pozdvihnúť vaše hlasy pri hlásaní lásky, ktorou zahrňujem všetkých ľudí bez rozdielu – kresťanov, moslimov, hinduistov, židov a všetky ostatné náboženstvá, ktoré povstali z omylov a zavádzaní ľudského ducha. Posledný krát vás všetkých vyzývam, aby ste otvorili oči pre pravé Slovo Boha, ktorý vám poslal Božie Slovo cez svojich prorokov. Pravda bola napísaná a zdokumentovaná vo Svätom Slove Svätého Písma, ktoré nikto nemá právo opravovať a pozmeňovať alebo sa pokúšať ho podľa vlastnej interpretácie prekrúcať. Existuje len jeden jediný BOH! Vyzývam vás všetkých, aby ste zložili svoje zbrane, otvorili oči a nasledovali ma do večného života.

 

Všetkých vás tak nesmierne milujem, že som pre vás obetoval svoj vlastný život. Už ste na to zabudli? Pre moje Božie Milosrdenstvo vás všetkých naposledy naliehavo prosím, aby ste sa ku mne navrátili. Skrze moje Milosrdenstvo sa vrátim na Zem, aby som vás preveril a pomohol vám nazrieť do vašich sŕdc a hľadať v nich pravdu. Nedovoľte klamárovi a podvodníkovi (satanovi), aby vás zničil. Hľadajte pravdu. Láska – čistá Láska – je tou pravou cestou do ríše môjho Nebeského Otca.

 

Prosím, prosím, vzhliadnite na moje Božie Milosrdenstvo. Ja milujem bez rozdielu každého jedného z vás. Proste teraz o odpustenie. Podajte mi svoje ruky a nechajte ma, aby som vás viedol do kráľovstva môjho Nebeského Otca. Vrátim sa už skoro na Zem, ako to bolo predpovedané. Ten čas môjho Druhého Príchodu príde už tak skoro, že mnohí nebudú na to pripravení. Tak mnohí budú tým šokovaní a zaskočení, že nebudú chcieť veriť, že sa to deje. Nezostáva už veľa času pre mojich prorokov, aby ľudstvo pripravili na túto veľkú udalosť.

 

Veriaci, apelujem na vás všetkých, aby ste si vzali moje VAROVANIE k srdcu a šírili všade vo svete túto Pravdu! Napomínajte ľudí, aby prosili o moje Milosrdenstvo. Budem sa snažiť zachrániť každú jednotlivú dušu až do jej posledného výdychu, ktorá preukáže ľútosť. Avšak nemôžem a nikdy nebudem zasahovať do vašej Slobodnej vôle. Napomínam vás, aby ste počuli tieto moje slová a vzali si ich k srdcu. Všetkých vás milujem a prosím vás, aby ste sa modlili za obrátenie pred koncom času, ktorý teraz prichádza. Neželám si desiť mojich prívržencov ale všetkých vás s naliehavosťou úpenlivo prosím, aby ste teraz zachraňovali duše. Musíte všetkým pripomínať naliehavosť odpútať vášho ducha od všetkých pozemských márnivostí. Namiesto nich hľadajte cnosti jednoduchosti a pokory, zbavené od Ega a uctievania pozemských modiel.

 

Jednoduchí ľudia budú tými, ktorí budú šíriť pravdu o mojom Druhom Príchode. Kvôli rýchlo sa rozmáhajúcej duchovnej temnote, šírenej ateizmom v dnešnom zúboženom, nevďačnom svete a pre masívny nárast kultu satanizmu, sú to práve tieto jednoduché duše – praví veriaci – ktorí budú musieť prevziať túto úlohu.

 

Modlite sa teraz za ľudstvo, pretože svet smeruje do veľkého súženia, ako to bolo predpovedané v Písme Svätom. Je to vec slobodnej vôle ľudí, či budú hľadať odčinenie a odpustenie svojich hriechov alebo nie. Nemajte nikdy strach. Moja láska je vždy milosrdná.

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť