Posolstvo 003

11.11.2010 12:19

Posolstvo 003

11.11.2010 - 12:20 hod

— Ľudstvo stojí pred konečnou očistou —

 

Áno moja milovaná dcéra, Ja som to. Ty a ja budeme bok po boku pracovať a pripravovať svet na časy, ktoré teraz na ľudstvo prichádzajú, ako Zem postupne vstupuje do záverečného očistného procesu.

 

Je dôležité, aby sa táto očista uskutočnila, pretože bez nej nie je možný večný život pre moje deti. Prídu dni súženia, s ktorými budú konfrontované všetky moje deti, ale predovšetkým pre tie, ktoré sú Mi oddané. Je to časť zápasu, ktorý bude musieť byť vybojovaný pre záchranu duší.

 

Uvoľni sa a nechaj precitnúť svoje srdce mojou láskou, dcéra moja. Prijmi ju, lebo ona je mojim darom. Budeš tomu prekvapená ale ja som tvojou rodinou. Ty si u mňa doma v mojom kráľovstve. Máš teraz naplniť poslanie. Chyť sa mojej ruky a ja povediem tvojho ducha, aby priviedol moje deti do môjho Najsvätejšieho Srdca. Odpočiň si teraz, moje dieťa.

 

Váš milujúci Ježiš Kristus

Váš milujúci Spasiteľ

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť