Posolstvo 004

11.11.2010 12:20

Posolstvo 004

11.11.2010 - 12:20 hod

— Druhé posolstvo Panny Márie —

 

Ty moje Božie dieťa si silné a výnimočné. Vždy budem s tebou pracovať, pretože si tu na Zemi videla obe stránky života. Ty moje dieťa musíš chápať, čo je podstatou Božieho diela. Buď požehnaná, moja milovaná, ďakujem ti.

 

Áno, milé moje dieťa, tebe boli dané milosti pre túto tvoju prácu. V momente, keď do tvojej duše vstúpil Duch Svätý, si bola pripravená pre túto prácu.

 

Moja bezpodmienečná láska k tebe ti dodá síl a budeš sa cítiť silnejšie ako po predošlé dni. Prosím nerob si starosti z negatívnych pocitov, ktoré ťa len zdržiavajú. Modli sa ku mne, tvojej večnej matke, každý deň. Nikdy ťa neopustím a nenechám ťa bez pomoci v tvojej práci. Tebe, moje milé dieťa, bol daný obzvlášť výnimočný dar a teraz ho musíš vedieť využiť spôsobom, ktorého si schopná len ty sama. Áno dieťa moje, rozumiem ti, že to všetko teraz na teba pôsobí skľučujúco. Buď si však jedného vždy istá - ja ťa sprevádzam na každom tvojom kroku tvojej cesty. Pokoj s tebou.

 

Budem navždy prebývať v tvojom srdci. Žehnám ti, dieťa moje a ďakujem ti, že si mi odpovedala.

 

Matka pokoja a nádeje, Mária

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť