Posolstvo 006

12.11.2010 15:00

Posolstvo 006

12.11.2010 - 15:00 hod

— Táto kniha zmení životy a zachráni duše —

 

Napreduj a konaj, čo má byť vykonané, aby ľudia videli a počuli moje Božské posolstvá.

 

Dôverujem ti, dcéra moja, že využívaš práve to, čo podľa tvojho pocitu pritiahne pozornosť ľudí, aby čítali tieto posolstvá. Potrebuješ celú svoju energiu, aby si mohla písať túto knihu. Táto kniha zmení životy a zachráni duše – táto kniha bola predpovedaná. Áno, táto kniha je to, čo bolo prorokované. Ty si pisateľka. Ja som autor.

 

Nebuď tým prekvapená ani zaskočená, pretože toto je nanajvýš svätá úloha a ty si bola vyvolená, aby si túto prácu so mnou vykonala. Trvá tri mesiace. Želám si, aby bola zverejnená po celom svete. Musí byť rozsiahla, účinná a žiadaná miliónmi ľudí, tak ako Biblia.

 

Moja dcéra, môžeš to zverejniť ako „Hovory so skrytým prorokom“. Je to v poriadku, ak to takto spravíš. Prečo sa obávaš, dieťa moje? Si vedená Nebesiami. Musíš zostať silná. Maj vieru vo mňa. Oddaj sa mi. Pri každom kroku tvojej cesty ti podržím ruku. Neskôr sa porozprávame.

 

Váš milujúci spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť