Posolstvo 009

15.11.2010 03:00

Posolstvo 009

15.11.2010 - 03:00 hod

— Môj Druhý príchod —

 

Moc ti ďakujem, dcéra moja, že i naďalej pevne zotrvávaš v mojej pravde a chápeš, že moja komunikácia s tebou je reálna. Pocítiš prítomnosť môjho ducha v tvojom tele vždy, keď k tebe budem prichádzať, aby som zjavil moje Božské posolstvo, ktoré ľudstvo v tejto dobe potrebuje na svoje precitnutie. Prinášam posolstvo čistej lásky, oddanosti a vernosti k deťom môjho Otca. Tieto posolstvá sú tu, aby všetkým veriacim v Boha objasnili, že je potrebné najprv padnúť na kolená a prosiť o porozumenie pravdy vyjavenej v knihe Zjavenia Jána.

 

Čas pre môj Druhý príchod je tu a jeho znamenia sa už odhaľujú pre tých, ktorí poznajú proroctvá, predpovedané pred mnohými vekmi. Len sa porozhliadnite - čo vidíte? Či snáď človek nedokáže rozpoznať desivý príchod toho, ktorému je vydaný? On sa ľstivo ukrýva za zlovestnými klamstvami a lžami, ktoré pod pláštikom pomoci a záchrany podsúva nič netušiacim vládam, ktoré ich prijímajú.

 

Počujte moje volanie, deti moje. Antikrist je pripravený vystúpiť na javisko sveta. Buďte ostražití, otvorte oči a vaše srdcia pre pravdu, lebo inak túto dobu neprežijete. Nebojte sa, mne verní a mne oddaní, lebo vy povediete moje stádo v svätom uctievaní k môjmu Večnému Otcovi. Potrava pre prežitie bude počas nadchádzajúcich dní temna v dostatku pre moje verné deti. Držte sa pohromade a majte sa navzájom v láske. Dodávajte si navzájom silu a odvahu, aby ste všade vo svete zjednocovali a spájali všetkých veriacich, všetky rasy a vierovyznania na spoločnej ceste smerujúcej do Nebeského kráľovstva môjho Otca.

 

Vašou úlohou bude napĺňať očakávanie ľudstva v Božiu lásku konaním dobra, šírením nádeje, pravdy a lásky. Cez spoločnú modlitbu a tým, že sa zbavíte fasády pýchy a nesmelosti, vám bude prepožičaná veľká sila. Spoločne budete mať veľkú silu. Vaša viera vo mňa, vášho Nebeského Spasiteľa, vám bude nápomocná obracať neveriacich na vieru. Je mnoho takých, ktorí bez vlastného zavinenia nevedia o mojej láske. Síce poznajú pocit lásky k sebe navzájom ale nevedia nič o tom, odkiaľ tento pocit pochádza. Veďte ich do Božieho svetla, moje verné Božie deti.

 

Ja som chlieb a ja som svetlo. Moje svetlo vás všetkách zachová v bezpečí. Ale naliehavo vás prosím, aby ste boli veľkorysí a mysleli na tie úbohé duše, ktoré potrebujú vaše vedenie. Musíte im byť príkladom a ukazovať im, ako sa majú ku mne priblížiť. Privádzajte ich umiernenou a na súcite založenou argumentáciou ku mne. Je dôležité, aby ste prebrali z duchovného spánku týchto nevedomých, pokiaľ ešte nie je neskoro.

 

Deti moje, nerozumiete snáď učeniu v Knihe môjho Otca? Táto Kniha (Písmo Sväté), ktorá odhaľuje znamenia môjho Príchodu na Zem, musí byť študovaná a prijatá za pravdu. Boh, môj Otec, neklame ústami prorokov a ani si neprotirečí. Teraz môžete vidieť znamenia Neba, ktoré boli predpovedané a preto sa musíte teraz na ne pripraviť.

 

Vy a vaše rodiny budete v jednom okamihu vyzdvihnutí k Nebesiam

Prosím, modlite sa o duchovné vedenie. Veriaci, pripravte sa teraz v mojom mene na boj a vzoprite sa antikristovi. Ľudia sa vám budú posmievať, keď ich budete upozorňovať na biblické proroctvá, zapísané v knihe Zjavenia Jána. Budú vás ironicky zosmiešňovať pre vaše názory a nadávať vám pre vaše napomínania. Ignorujte to, lebo máte teraz voči mne záväzky. Modlite sa a prehovárajte nevercov, aby prijali moje učenie. Nemajte strach. Nakoľko je mnoho takých medzi vami, ktorí sa strachujete o budúcnosť vašich rodín, tak musíte vedieť nasledovné: Keď nastane pre to čas, budete v jednom okamihu vyzdvihnutí spolu so mnou a vašimi rodinami smerom k Nebesiam. Potom obdržíte dar Večného života, keď sa spojí Nebo a Zem. To je to, čo je označované ako Nový raj. Nastane nový čas Božej slávy, lásky a naplnenia zasľúbení pre všetky moje verné deti.

 

Zostaňte silní a vytrvajte! Na krátke obdobie budete musieť znášať súženie. Ale vaša viera vás bude posilňovať. Nezabudnite, že vás všetkých milujem. Milujte aj vy mňa a pomôžte mi, aby som zachránil čo možno najviac duší.

 

Vy ste mojou mocnou armádou a čas je teraz tu, aby ste sa pripravili na boj. Ja vás všetkých povediem do kráľovstva môjho Otca.

 

Váš milujúci Spasiteľ Ježiš Kristus.

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť