Posolstvo 010

15.11.2010 11:00

Posolstvo 010

15.11.2010 - 11:00 hod

— Globálna moc, Antikrist a znak šelmy —

 

Teraz spoznávaš pravdu a prijímaš Moje posolstvá pre to, čo sú. Napíš toto, Moja dcéra: rýchlosť, akou sa proroctvá odhaľujú, je pre všetkých evidentná. Pozeraj sa na zmeny v Mojej Cirkvi, ako jeden z prvých znakov. To bude, keď Podvodník zvedie mojich učeníkov na scestie.

 

Druhý znak sa prejaví v tom, že mnohí z vás nebudú mať naďalej kontrolu nad vlastnou krajinou. To zahŕňa materiálnu a vojenskú kontrolu. Moje deti, všetci vodcovia a tí, ktorí nesú zodpovednosť za ľudí, stratia všetku svoju moc. Budú ako čln bez vesla. Čln, ktorý riadia, nebude mať cieľ a budú stratení.

 

Moje deti, teraz sa musíte vytrvalo modliť, aby sa uvoľnilo zovretie tejto diabolskej skupiny ľudí, ktorá vyvíja toto úsilie. Nie sú z Božieho Kráľovstva a rafinovanou pretvárkou ich vonkajšieho zjavu si neuvedomíte, že sa jedná o mocnú silu, ktorá si dáva pozor, aby sa neprezradila.

 

Vy, Moje deti, nebudete múdrejšie. Budete si myslieť, že žijete v ťažkých časoch, ale táto fasáda je predurčená na to, aby ste takto uvažovali. Povstaňte teraz, Moje deti.

 

Znak šelmy

Neprijmite tento znak. Čím viacerí z vás toto odmietnu, o to väčší bude váš počet. Tento znak – znak šelmy – bude váš pád. Nie je to, ako sa zdá. Jej prijatím budete čím ďalej tým viac odstraňovaní.

 

Majte sa na pozore pred plánom, ktorý kuje Podvodník, aby sa všetky znaky Môjho Večného Otca a učenie Písma odstránili z vášho života. Uvidíte to v školách, nemocniciach a v ústave vašej krajiny. Najväčšia ohavnosť, ktorá Mi spôsobuje hlbokú bolesť, je odstránenie učenia Písma tými, ktorí sa Mne, Božskému Spasiteľovi, klaňajú. Veľmi skoro uvidíte, že Moje slovo a učenie pravdy bude odstránené a trestne postihované.

 

Vy, Moje milované deti, budete veľmi trpieť v Mojom mene. Za to sú zodpovedné tieto zlé sily. Sú riadené Satanom. Nájdete ich všade a hlavne u tých zodpovedných vodcov, od ktorých je závislé vaše prežitie. Deti, nemajte o seba strach. Skôr sa bojte o tie úbohé pomýlené duše, tak nakazené Podvodníkom, ktoré sa ťažko vytrhnú z jeho pevného zovretia. Týmto ľudom netreba veriť. Dávajte si pozor, ako s nimi komunikujete. Budú vás držať v takom silnom zovretí, pretože chcú všetko ovládať. Bude ťažké sa im postaviť na odpor, pretože budú kontrolovať dokonca vašu banku, váš majetok, vaše dane a stravu, ktorú potrebujete k prežitiu.

 

Avšak toto nebude dlho trvať, pretože ich dni sú spočítané. Ak naďalej zostanú v ich otroctve k zlému, budú ponorení do bezodnej priepasti takej hrôzy, že už len opísať ich osud by bolo veľmi strašné a tak desivé, že človek by padol mŕtvy ako kameň, keby len na minútu zazrel muky, ktoré budú musieť znášať.

 

Boj sa začne odvíjať, keď ruka Môjho Večného Otca rýchlo dopadne, aby potrestala hriechy sveta, ktoré sú viditeľné na tejto zemi. Hriechy, pre ktoré Som zomrel. Nikto sa nestane Božím dieťaťom, kto bude pritakávať alebo sa bude spolčovať s touto zlovestnou ale organizovanou armádou deštrukcie. Táto diabolská armáda, plná démonov z hlbín pekla, vykonáva zlo v takom rozsahu, ktorý nevinní ľudia ani len nie sú schopní pochopiť.

 

Nie je mojím záujmom ľakať Moje deti, ale je načase, aby pravda bola vyjavená. Povstaňte teraz, Moje deti. Bojujte proti silám zlého, skôr než vás oni zničia. Dajte si pozor na Globálne predpisy v každej forme, veľkosti, tvare alebo kóde. Pozorne sledujte svojich vodcov a tých, ktorí kontrolujú váš denný prístup k peniazom, ktoré vás budú živiť a udržovať pri živote. Musíte si teraz urobiť zásobu potravín.

 

Tieto posolstvá nedostávate ako reflexiu Môjho učenia, ale na to, aby ste ma teraz počúvali. Tieto proroctvá boli predpovedané. Moje deti musia pozorne počúvať. Duch temnoty narastá a vy, Moji nasledovníci, musíte zostať silní. Udržujte si vieru vo Mňa prostredníctvom modlitby. Každý z Mojich stúpencov sa denne musí modliť ruženec k Božiemu Milosrdenstvu. Tento posilní duše a v okamihu smrti im pomôže nájsť priazeň.

 

Moje deti, nechcem vám týmito posolstvami naháňať strach. Moji nasledovníci majú teraz voči Mne povinnosť. Dovoľte mi povedať toto: Pamätajte si, že budete naplnení Duchom Svätým, akonáhle prijmete moje slovo. Nebojte sa preto, že ste boli vyvolení. Vy, Moja armáda stúpencov, budete viesť k porážke Zlého. K tomu je potrebné sa modliť.

 

Prichádzam s posolstvom z čistej lásky. Neuvedomujete si, že zažijete raj, keď nebo a zem splynú v jedno? Nemusíte sa ničoho obávať. Moji nasledovníci budú telom, dušou a mysľou vyzdvihnutí do ríše Božskej Hierarchie. Uvidíte svojich milovaných. Tých milovaných, ktorí našli milosť u Môjho Večného Otca.

 

Robte, čo hovorím. Modlite sa, rozprávajte sa so Mnou, milujte Ma, dôverujte Mi. Za to vám dám silu. O ochranu si proste modlitbou svätého ruženca, ktorý vám s požehnaním darovala Moja milovaná Matka. Túto modlitbu sa musíte modliť ako ochranu proti Zlému. Na druhej strane musíte prosiť o ochranu ľudí, s ktorými prichádzate do styku, aby vás nemohli nakaziť alebo zničiť vieru, ktorú prechovávate ku Mne vo vašom srdci.

 

Modlite sa za mojich vizionárov a prorokov, aby boli ochraňovaní. Modlite sa za mojich zasvätených služobníkov, tých svätých oddaných služobníkov, ktorých som vám poslal, aby vás viedli. Títo, rovnako ako aj moji nasledovníci, podstupujú muky spôsobené Satanom. Nikdy sa neprestane snažiť vás zaslepovať voči pravde a použije akúkoľvek bludnú taktiku presvedčiť vás, že vaša viera je nesprávna. Počúvajte! Podvodník nasadí logiku a dôvody, zaobalené jemnosťou, aby vás presvedčil, že prináša nádej do vašeho života. Chce vás prostredníctvom Antikrista presvedčiť, že on je ten Vyvolený.

 

Antikrist

Mnohí moji nasledovníci padnú za obeť tomuto ohavnému podvodu. Majte sa na pozore. Bude sa považovať za posla lásky, pokoja a harmónie vo svete. Ľudia si pred ním kľaknú na kolená a budú sa mu klaňať. Ukáže vám svoju moc a vy budete presvedčení, že pochádza z božského zdroja. Ale nie je. Bude vám dávať pokyny spôsobom, ktorý sa občas bude zdať zvláštny. Praví veriaci budú vedieť, že nepochádza zo svetla. Za jeho vystatovačným, okázalým vystupovaním sa bude skrývať púhe zlo. Bude sa vystatovať a predvádzať, čo sa bude zdať ako pravý súcit a láska. Za touto fasádou je plný nenávisti k vám, Moje milované deti. Smeje sa za zatvorenými dverami.

 

Moje deti, hrozne vás zmätie. Objaví sa ako silný, sebavedomý, vtipný, starostlivý, milujúci a bude považovaný za záchrancu. Jeho pekná tvár všetkých osloví, avšak už veľmi skoro sa zmení.

 

Spôsobí vo svete strašné dopustenie a mnohých zavraždí. Činy jeho teroru budú všetci jasne vidieť. Zničí vašu nezávislosť a bude nástrojom na zavedenie znaku – znaku šelmy. Vy, Moje deti, musíte byť silné. Neprijmite znak, pretože ak tak urobíte, dostanete sa pod jeho diabolský hypnotický vplyv.

 

Mnohí zomrú pre svoju vieru vo Mňa. Nebojte sa, pretože ak trpíte pre Mňa, vo Mne a so Mnou, ste vyvolení. Modlite sa, modlite sa, aby ste nepodľahli vláde jeho teroru. Postavte sa a bojujte pre Mňa.

 

Nedovoľte, aby Antikrist celým svojím okúzľujúcim pôvabom zvíťazil nad vašou dušou. Dovoľte mi teraz držať vás v Mojich rukách, kolísať vás Mojou Božskou Milosťou, aby ste dostali silu bojovať za pravdu. Moja láska k vám nikdy neumrie. Nikdy by ste si nemali zvoliť túto cestu, lebo ináč budete tiež pre Mňa stratení. Bude to ťažké, ale na zmiernenie utrpenia dostanú Moje deti pomoc mnohorakým spôsobom.

 

Teraz choďte a modlite sa Moje Božie Milosrdenstvo a pripravte sa na záverečný boj.

 

Ježiš Kristus - Kráľ Môjho ľudu

Spasiteľ a Spravodlivý Sudca

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť