Posolstvo 012

16.11.2010 23:00

Posolstvo 012

16.11.2010 - 23:00 hod

— Odlož všetky pochybnosti stranou —

 

Napíš toto, dieťa Moje. Pochybnosti, ktoré sa ti vkrádajú do mysle, sa dali očakávať. Áno, si v pokušení otočiť hlavu, avšak Protivníkovi sa nikdy nepodarí odviesť ťa odo Mňa. Moja milovaná dcéra, si silnejšia, ako si myslíš, lebo veľmi málo vyvolených duší by bolo schopných vysporiadať sa s touto veľmi svätou požiadavkou tak, ako ty. Vyžaduje si to odvahu vysporiadať sa so spôsobom, akým s tebou komunikujem. Neutiekla si preč strnulá strachom. Od samého počiatku si vedela, že toto je Božia komunikácia s najvyššou a najsvätejšou hierarchiou.

 

Čoskoro zakúsiš osvietenie, ktoré rozoženie všetky tvoje pochybnosti. Po tom, ako sa to stane, tvoja myseľ sa viacej pootvorí pre prijatie tých mimoriadnych milostí, ktoré ti musia byť udelené na to, aby si bola naplnená odvahou a odhodlaním, potrebnými ako pomoc prinášať tieto proroctvá.

 

Áno, dcéra moja, k tvojmu veľkému úžasu si bola určená na naplnenie proroctiev, obsiahnutých v Knihe Jána, aby sa ľudstvo pripravilo na očistu, ktorá sa zanedlho začne odvíjať.

 

Moja milovaná dcéra, akonáhle ťa strach, váhavosť a neistota opustia, povstaneš a dokončíš túto mimoriadnu úlohu, o ktorú ťa prosím. Teraz rob to, čo hovorím. Modli sa za záchranu duší každý deň o 15:00 hodine ruženec k Božiemu Milosrdenstvu. Musíš aj naďalej pokračovať v modlitbe ruženca, ktorý darovala svetu Moja najvzácnešia Matka, ktorá spolu so mnou pripravuje Môj druhý príchod na zem.

 

Mnoho duší je teraz pre Mňa stratených, lebo Satan mi ich stále viacej a viacej uchmatáva. Nemôžu byť mnou prijaté. Pomôž mi zachrániť ich úbohé duše. Odlož všetky pochybnosti stranou. Maj na mysli len svoju úlohu. Pomôž im otvoriť ich oči, aby dostali možnosť nájsť v očiach Môjho Otca spásu. Keď budeš mať aj naďalej na zreteli konečný výsledok, porozumieš, prečo je toto dôležité a prečo je toto volaním z čistej lásky, ktorú prechovávam vo svojom Srdci pre všetky Moje deti.

 

Pozri sa na to takto. Láska starostlivého rodiča nepozná hraníc. Ak jedno z jeho detí zablúdi a ide cestou do záhuby, pociťuje rodič hlbokú bolesť a tieseň, ktorá prebodáva jeho srdce ako dýka. Každý rodič, ktorý miluje svoje deti, sa bude snažiť bojovať za ne až do konca. Nikdy sa nevzdá. Nikdy. Tak je to aj so Mnou. Urobím všetko, čo je v Mojej Božej moci, avšak bez zásahu do slobodnej vôle človeka, aby sa ich srdcia navrátili k Môjmu Božskému Srdcu. Ty, dcéra Moja, mi v tomto pomôžeš.

 

Nemusím ti pripomínať potrebu poslušnosti voči Mne a úplnej odovzdanosti. Toto je tvoje poslanie, pre ktoré si bola vyvolená. Uchop teraz svoj meč. Si povolaná bojovať bok po boku so svojím Božským Spasiteľom v poslednom pokuse privodiť spásu všetkých mojich detí skôr, než príde Posledný deň súdu.

 

Choď teraz v pokoji a v láske na dnešné prijatie Môjho tela.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť