Posolstvo 013

18.11.2010 21:00

Posolstvo 013

18.11.2010 - 21:00 hod

— Posolstvo agnostikom a ateistom —

 

Pre tých, ktorí tvrdia, že vo Mňa neveria, hovorím toto: Spýtajte sa sami seba: Dokážete sa rozpamätať na časy, keď ste verili? Spomeňte si, keď ste boli dieťaťom a verili ste v Boha. Nie je podstatné, aké náboženstvo vyznávali vaši rodičia. Verili ste? Čo sa odvtedy zmenilo? Bol to vplyv iných ľudí? Povedali vám, že vaša existencia sa dá racionálne – rozumovo zdôvodniť?

 

Od nepamäti bolo mojim deťom zaťažko akceptovať existenciu iných svetoch mimo tohto. Ale porozhliadnite sa po svete a vnímajte zázraky stvorenia môjho Večného Otca – slnko, mesiac, more, rieky, rastliny, zvieratá a všetky tie úžasné divy stvorenia. Dajte mi teraz odpoveď na nasledujúcu otázku: Odkiaľ pochádza toto všetko? Skutočne si myslíte, že to vzniklo z niečoho iného ako z vyššej bytosti? Dávajte si pozor, keď budete počuť lži, rozširované falošnými prorokmi z hnutia New-Age. Vedie ich presvedčenie domnelej pravdy, ktorá oslavuje zasľúbený život v novej ére. Veria, že táto éra, do ktorej vstúpili, je novým rajom – blaženým miestom v centre univerzálneho bytia kde vládne človek. Je to falošné učenie. Veľa Božích detí, aj takých, ktoré sú veriace, si mylne zamieňa vieru v toto učenie s pravou vierou svetla.

 

Títo sú ovládaní démonmi. Niektorí o tom vedia, iní o tom nevedia. Modlite sa, aby spoznali pravdu skôr, ako budú pokračovať vo svojej nezmyselnej ceste do prázdnoty.

 

Ateistom odkazujem nasledovné: Milujem vás aj napriek tomu, ako Ma urážate. Ateisti, ktorí ste pod vplyvom a vedením iných presvedčení, zastavte sa a premýšľajte. Chcete sa nechať viesť svetonázormi, ktoré sa zakladajú na človekom vytvorenej argumentácii. Sú to ideológie, nad ktorými má údajne kontrolu človek. Avšak v skutočnosti tomu tak nie je. Tí samí ľudia - moje milované deti, za ktoré chcem bojovať - sú povzbudzovaní Satanom, zvodcom a nepriateľom ľudstva, aby ho nasledovali. Spýtajte sa ateistu, prečo vynakladá také mimoriadne úsilie pri útlaku Božích detí?

 

Nestačí im, že ma jednoducho odmietajú. Prečo títo ľudia klamú? Veľa z týchto ateistických skupín má agendu, ktorá má za cieľ zlákať Moje deti na falošnú doktrínu a zviesť ich. Nenechajte sa zmiasť, pretože ich viera predstavuje len inú formu náboženstva. Takého náboženstva, ktoré zdôrazňuje silu inteligencie, rozumu a pýchy, a ktoré je vlastne napodobeninou charakterových vlastností Satana. Vo svojej zaslepenosti sa riadia inou vierou, ktorá zbožňuje temnotu, v ktorej niet lásky.

 

Títo ateisti sú tak zanietení a tak hrdí na svoje náboženstvo, že ani nechápu, že to, čo obhajujú, predstavuje náboženstvo - náboženstvo Klamára a Podvodníka, ktorí sa smeje nad ich hlúposťou.

 

Ateisti, naposledy ma počúvajte. Vráťte sa k Svätým Písmam. Pozrite sa na Jánovu knihu a pozorujte, ako sa teraz začína odvíjať pravda. Nezdá sa vám, že sa práve teraz stáva realitou, keď pozorujete udalosti, ktoré sa ako vrstva po vrstve pred vami odkrývajú?

 

Nevidíte snáď, že moje slovo a moje proroctvá, ktoré pred tak dlhým časom boli vyjavené, by nemohli byť pravdivé? Otvorte oči a ešte raz ku Mne hovorte týmito slovami:

 

"Bože, ak naozaj existuješ, odhaľ mi znamenie tvojej lásky. Otvor moje srdce, aby bolo vedené. Ak existuješ, daj mi pocítiť tvoju lásku, aby som mohol vidieť pravdu. Modli sa teraz za mňa."

 

Aj keď sa na vás obraciam naposledy, hovorím vám toto: láska nie je výtvorom človeka. Nemôžete ju vidieť, ale môžete ju cítiť. Láska má pôvod vo Večnom Otcovi. Je jeho darom pre ľudstvo. Nepochádza z temnoty. Temnota, ktorú pociťujete, nemá v sebe žiadnu lásku. Bez pravej lásky nemôžete nič cítiť, nemôžete vidieť svetlo, nemôžete vidieť budúcnosť. Ja som svetlo. Ja som budúcnosť. Ešte dnes odo Mňa obdržíte svetlo a život. Obráťte sa a proste Ma o pomoc a ja vám odpoviem a priviniem si vás do svojho náručia.

 

Moje slzy radosti vás zachránia, keď sa opäť stanete mojim milovaným dieťaťom. Príďte teraz a zjednoťte sa so mnou v raji.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť