Posolstvo 016

21.11.2010 15:00

Posolstvo 016

21.11.2010 - 15:00 hod

— Výzva pre všetky cirkvi a vierovyznania k zjednoteniu sa proti Zlému —

 

Moje cirkvi na celom svete, počúvajte moje volanie! Všetky deti a nasledovníci patria Mne. Mnohí z vás nasledujú učenie svojej cirkvi a Boha, Stvoriteľa ľudstva. To je dobre. Mnohí z vás rôznymi spôsobmi vykladajú učenie Môjho Večného Otca. Toto sa udialo cez interpretácie prorokov od počiatku vekov.

 

Mnoho prorokov vykladalo Božie učenie spôsobom, akým prijali posolstvo. Niektoré slová Mojich prorokov boli sfalšované. Všetkým Mojim prorokom bola daná pravda. Nie všetkým Mojim prorokom sa podarilo zabezpečiť, aby ich nasledovníci zostali na ceste do Večného života.

 

Všetky cesty vedú k Bohu, Stvoriteľovi ľudstva. Boží nasledovníci vykladali učenie rôznymi spôsobmi, čo viedlo k zmätku. Akonáhle je vo vás zmätok, môžete si byť istí, že jediný spôsob je zjednodušiť vašu vieru. Jednoducho verte a preukazujte úctu vášmu Stvoriteľovi.

 

Apelujem na všetky cirkvi, náboženstvá a vierovyznania na celom svete, aby sa modlili za ľudstvo a tých, ktorí nemajú vieru – a to teraz. Božia láska nemá nič spoločného s deštrukciou života. Nikto nemá právo v Mojom mene alebo v mene Môjho Večného Otca vziať život. Namiesto toho poďte a spojte sa vo vašej láske k vášmu Stvoriteľovi tvárou v tvár zlu, ktoré vzniká všade okolo vás.

 

Moje deti, dovoľte Mi, aby som vám pripomenul Božie zákony. Desatoro prikázaní - darované vám Mojím Večným Otcom cez svätého a zbožného proroka Mojžiša. Tieto pravidlá boli určené na to, aby dávali Božím deťom pokyny, ako Mu majú vzdávať úctu, aby ich viedol k pravde. Toľko ľudí dnes na toto zabudlo. Tí, ktorí nezabudli, len zriedka uvažujú nad ich skutočným významom. Tí, ktorí nerozumejú Desatoro prikázaniam, rozhodnú sa ich interpretovať spôsobom, ďaleko vzdialeným pravde. Týmto hovorím: prečítajte si, prosím, Desatoro prikázaní a riaďte sa nimi, ináč budete musieť žať Boží hnev. Ich význam nesmie byť zredukovaný pod zámienkou falošnej lásky, falošného súcitu alebo ospravedlňovaním hriechu navzdory tomu, čo vám bolo povedané.

 

Prvé prikázanie hovorí, že sa máte klaňať len jednému Stvoriteľovi - Môjmu Večnému Otcovi - a máte sa vyhnúť modlárstvu. Avšak prvé prikázanie bolo zavrhnuté v prospech falošných bohov. Pod falošnými bohmi nemyslím iba ľudí vo vysokých pozíciách alebo tých, ktorí sa sami vyvyšujú, že vy, Moje deti, im padáte v extáze k nohám. Toto je priestupok a hlboko urážlivé v očiach Boha. Modlárstvo, o ktorom teraz hovorím, je láska človeka k moci a k peniazom, ktoré môžu priviesť Moje deti do prázdnej beznádeje. Táto beznádej vedie k porušovaniu ďalších pravidiel – k hriechu posadnutosti sebou samým. Túžba starať sa v živote len o vlastné záujmy na úkor vašej duše bude znamenať váš pád. Sebaláska nie je láska. Je to márnosť. Avšak toto je v dnešnej dobe populárna teória. Pod rúškom falošného súcitu vyzdvihujete seba a popierate Boha. Váš nedostatok pokory vám prinesie skazu. Keď postavíte seba nad iných, títo ľudia budú tým trpieť. Toto prikázanie nikdy nesmie byť porušené. Ľudské myslenie, ktorým sa ospravedlňuje hriech, je absurdné.

 

Posadnutosť slávnymi osobami

Mladí ľudia, ktorým dlhší čas chýbalo vedenie, sú teraz vťahovaní do priepasti modlárstva spôsobom, ktorý každý jasne vidí. Idoly, ktoré Moje mladé deti uctievajú, z väčšej časti nie sú zo Svetla. Mnoho z nich predalo svoju dušu diablovi a touto skutočnosťou sa hrdo vystatujú.

 

Ich hypnotický zjav cez ich hudbu a slová presviedčajú Moje deti, že toto je tá správna cesta k nasledovaniu. Ich okázalá nemorálnosť povzbudzuje ich nasledovníkov k napodobovaniu. Keď takto konajú, potom Moje deti zabraňujú preniknúť svetlu, lebo aj ony sú vťahované do večnej tmy. Posadnutosť slávnymi osobami v dnešnom svete znamená, že Moje deti pociťujú úzkosť po celú dobu, ako sa snažia dosiahnuť rovnakú výšku ako tí, ktorí so zjavnou radosťou nasledujú Podvodníka.

 

Teraz poďte, Moje deti, každej cirkvi a vierovyznania. Spojte sa a bojujte za uchovanie práva veriť v Boha, Večného Otca. Právo navzájom sa milovať. Právo na čistú Lásku. Lásku Boha, Večného Otca, Stvoriteľa Neba a Zeme.

 

Váš milujúci Spasiteľ a spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť