Posolstvo 017

22.11.2010 02:00

Posolstvo 017

22.11.2010 - 02:00 hod

— Veľké varovanie je dar z milosti —

 

Moja milovaná dcéra, Som veľmi potešený spôsobom, akým nasleduješ moje slová - s úplnou vierou a poslušnosťou. Moja láska voči tebe je silná - rovnako ako tvoja láska voči Mne. Cítiš Ma teraz veľmi blízko pri svojom srdci. Teraz si so Mnou jedno, dcéra Moja. Ja a Môj Večný Otec, ako aj Duch Svätý - Svätá Trojica - sa radujeme nad tvojou odpoveďou na toto veľmi dôležité poslanie. My a všetci anjeli a svätí denne kráčame s tebou, aby si mala ochranu v tomto najposvätnejšom diele.

 

Vzchop sa a drž sa aj naďalej Mojej ruky. Dovoľ Mi viesť ťa a cez tvoje slová dať ľudstvu možnosť konečne pochopiť pravdu skôr, než príde Veľké Varovanie. Toto Veľké Varovanie, darované Mojim deťom z milosrdenstva a lásky ako posledný dar, sa udeje čoskoro. Počas tohto mystického zážitku bude každému jednému z Mojich detí ukázaný jeho život, jeho hriechy a zlé skutky a tiež všetky jeho jednotlivé urážky, ktorých sa dopustilo voči svojim bratom a sestrám a za ktoré je zodpovedné. Ani jeden muž, ani jedna žena alebo jedno dieťa nebudú vynechaní.

 

Niektorí budú hlboko šokovaní a zarmútení nad svojimi hriechmi a okamžite sa obrátia na Mňa, ich spravodlivého sudcu, čím sa zachránia. Z lásky a ľútosti budú prosiť o milosť.

 

Iní budú naplnení odporom a tak šokovaní spôsobom, akým im boli odhalené ich hriechy, že skôr, než budú mať možnosť prosiť o odpustenie, odpadnú a budú mŕtvi.

 

A potom tu budú tí, ktorí nasledujú Podvodníka. Vo svojej hrôze, keď pred sebou v záblesku videnia svojho minulého života uvidia svoje zlé skutky, tak utečú. Budú sa snažiť ukryť, ale nebudú mať kam. Budú sa krčiť a ponárať, ale buď budú akceptovať, čo videli a poprosia o odpustenie, alebo sa odvrátia a budú sa zvíjať v hanbe a hrôze – ale nebudú prosiť o milosrdenstvo.

 

Potom je tu finálny hriešnik. Keď mu budú ukázané jeho hriechy, všetko, čo bude robiť, je prieť sa a popierať, že sa dopustil týchto zločinov voči Božím prikázaniam. Jednoducho bude popierať pravdu a odvráti sa do temnoty večného pekla.

 

Nikomu neodmietnem Svoje milosrdenstvo

Prečo toto moje deti nechcú pochopiť? Ak preukážu skutočnú kajúcnosť a túžbu prísť a žiť so Mnou na novej zemi, kde Nebo a Zem budú jedno, prečo potom neprosia o odpustenie? Každému, kto ukáže ľútosť, neodmietnem Svoje milosrdenstvo. Avšak sú v područí svojich sebeckých cieľov a nedokážu pochopiť následky.

 

Teraz sa všetci prebuďte. Uznajte, že ste svedkami zmien, spôsobených zlými činmi ľudstva a znakov, ktoré boli predpovedané a predchádzajú Môjmu návratu za zem.

 

Dovoľte mi, aby som vás voviedol do raja

Prostredníctvom tohto proroka a Knihy Pravdy vás pre Moju drahocennú lásku k vám všetkým ešte raz prosím, vráťte sa ku Mne teraz, prv než čas vyprší. Dovoľte mi, aby som vás všetkých držal v náručí. Dovoľte, aby Moja láska prúdila vo vašej mysli, vašom tele a vo vašej duši. Otvorte svoje srdcia a dovoľte Mi vás voviesť do Môjho Raja na zemi, kde sa budete tešiť z Večného života. Prečo si chcete vybrať zhubnú cestu, ktorá nikam nevedie, keď vám bola odhalená pravda?

 

Moje srdce sa chveje obavami a smútkom, keď myslím na Svoje deti, ktoré odmietajú prijať pravdu o prísľube. Ešte raz vám hovorím, obráťte sa ku Mne a hovorte so Mnou. Proste Ma, aby Som sa vrátil do vášho srdca. Prispôsobím sa vašej duši. Dávam vám tento prísľub, dokonca aj tým najzatvrdilejším dušiam. Stačí povedať len jedno slovo. Poproste Ma, aby Som vám ukázal moju prítomnosť týmito slovami:

 

“Ježišu, cítim sa stratený. Otvor moje srdce, aby som prijal Tvoju lásku a ukáž mi pravdu, aby som mohol byť spasený.”

 

Moje varovné slová nie sú hrozbou. Tieto udalosti sú známe od doby mojej smrti na kríži. Prečo si myslíte, že sa toto nemôže stať? Pravda je napísaná v Písme, aby ju všetci pochopili. Ako Spasiteľ budem konať až do tej doby, kým neprídem ako spravodlivý sudca, aby som konečne priviedol Moje deti do Mojej rodiny veľkej lásky, radosti a šťastia, kde budú všetci žiť naveky v harmónii.

 

Satan a jeho nasledovníci budú navždy uvrhnutí do temnoty. Moja rodina uvidí radosť a Božie Nebo, ktorému by sa žiaden človek neotočil chrbtom, keby len na okamih zazrel nepatrný záblesk toho, čo sľubuje - čistú radosť v Kráľovstve Môjho Otca.

 

Modlite sa, modlite sa za odpustenie a vstúpte do Kráľovstva Môjho Otca v sláve, kde ty a tvoji milovaní budete vítaní vo svetle čistej lásky.

 

Budem bojovať, aby som vás všetkých získal

Zomrel som za vás za všetkých a budem bojovať až do poslednej chvíle, aby som vás všetkých znovu získal, napriek temnote zla, ktorá je vo svete.

 

Dovoľte Mi, prosím, ešte raz vám ukázať, ako vás veľmi milujem. Chyťte sa mojej ruky, položte si hlavu na Moje plece a vaša jemná duša sa zapáli láskou, ktorú ste zabudli.

 

Vaša Láska - Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť