Posolstvo 018

23.11.2010 03:00

Posolstvo 018

23.11.2010 - 03:00 hod

— Varovanie pred atómovou vojnou —

 

Moja dcéra, trpíš, lebo pracuješ v Mojom mene. Tma, ktorú pociťuješ, pochádza od Podvodníka, ktorý udiera každú hodinu prostredníctvom tých ľudí, ktorých poznáš - cez jeho tmu útočí na teba. Napriek tvojim pocitom zúfalstva si v skutočnosti ochraňovaná. Ako Som ti povedal, Podvodník neublíži tvojej duši. Musíš aj naďalej pokračovať v modlitbe svätého ruženca, aby si mala neustálu ochranu proti mučeniu. Keď sa budeš modliť túto formu úcty k Mojej Blahoslavenej Matke, uvidíš rozdiel.

 

Dielo, ktoré sa usiluješ v Mojom mene dokončiť, nie je ľahké, avšak ty, Moja dcéra, musíš zostať silná. Toto dielo, keď bude zjavené svetu, prinesie pokoj a spokojnosť Mojim deťom.

 

Keď Moje deti pochopia pravdu, budú vedieť, že nie sú ani odhodené ani zabudnuté svojím Stvoriteľom. Potešenie, ktoré zakúsia poznaním, ktoré im chcem darovať cez túto knihu, ich pritiahne bližšie ku Mne.

 

Plánovaná vojna

Neboj sa, dcéra Moja, si v bezpečí, aj keď máš pocit bezmocnosti a neistoty. Svet, vrátane tvojej vlastnej krajiny, zakúsi viacej bolesti, čo je výsledkom globálneho ovládania, ktoré urobí ľudí bezmocnými. Preto je dôležité sa teraz pripraviť.

 

Už som Ti predtým hovoril, aby si povedala Mojim deťom, že skôr než hrôzu naháňajúca globálna vojna začne, musia začať s plánovaním. Vojna, o ktorej hovorím, je koordinovaná Červeným drakom. Drak, energia nového sveta, teraz intriguje a chce zničiť mestá na Západe. Čas je blízko. Modlite sa, modlite sa za obrátenie, pretože zlo sa nebude dať zastaviť, pokiaľ nebude dostatok modlitieb na jeho zabránenie. Modlite sa za tie duše, ktoré pri tejto atómovej vojne zahynú.

 

Tri roky dovtedy, kým sa plán uskutoční

Modlite sa teraz za tie duše. Keď globálna moc preberie vládu – jemne a so zradným súcitom, potom, Moja dcéra, bude ich cieľom ovládnuť vašu slobodu, týkajúcu sa žitia, stravovania a modlitby. Toto je dôvod, prečo sa Môj ľud musí stať sebestačným. Pestujte si vlastné potraviny. Nájdite si načas útulky, kde sa môžete stretávať, aby ste vzdali česť vášmu Božskému Vykupiteľovi. Buďte silní. Nehovorte veľa ľudom, prečo toto robíte. Bude to trvať len tri roky, kým sa tieto znamenia rozvinú pred vašimi očami. Do tej doby sa vaše plány rozvinú do istej formy pomoci, ktorú snáď z času na čas budete spochybňovať a zamýšľať sa nad jej zmyslom. Pestujte si vlastné potraviny. Nakúpte si semená, ktoré nebude možné kúpiť v budúcnosti. Týmto budete živiť vaše rodiny, keď nastane globálny hlad.

 

Teraz choďte a pripravte sa.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť