Posolstvo 019

24.11.2010 02:30

Posolstvo 019

24.11.2010 - 02:30 hod

— Schody k duchovnej dokonalosti —

 

Píš nasledovné, Moja milovaná dcéra. Viera vie byť niekedy vrtkavá a to i pri mojich najoddanejších stúpencoch, keď to najmenej očakávajú. Pritom sa jedná o dôležitú skúšku, takže sa po tejto skúsenosti posilnení vracajú do Môjho srdca. Neobávajte sa, je to skúška, ktorú dopustím, aby z nej Moje deti vzišli posilnené.

 

Nie je pre vás ľahké udržať vieru vo mňa, Moje deti, pretože toľko prekážok stojí v ceste vašej oddanosti. Z času na čas budete v duši pociťovať pocit úplnej prázdnoty. To môže byť mätúce, pretože máte pocit, že ste opustený a bez opory.

 

Moji verní, musíte mať na pamäti nasledovné: Nikdy nie som od vás ďaleko i napriek subjektívne vnímanej opustenosti. Všetky tieto dočasné stavy sledujú len jeden účel – posilniť vašu vieru takým spôsobom, aby ste sa zakaždým takto posilnení vždy viac a viac ku mne približovali. Toto sú schody k duchovnej dokonalosti do Neba. Predstavuje to množstvo schodov smerom nahor a môže to trvať dlho, pokým sa dostanete až nahor. Každý krok nahor môže so sebou prinášať odhalenie toho, v ktorých oblastiach potrebujete ešte nabrať skúsenosti skôr, než budete cez dôležité milosti schopní dosiahnuť duchovnú dokonalosť potrebnú na to, aby ste mohli vojsť do raja Môjho Otca.

 

S každým zdolaným stupňom získavate cenné poznatky spôsobom, ktorý sa môže niekedy zdať obtiažny a inokedy nespravodlivý. Ale čím viac stúpate nahor, tým hlbšie vnikáte do chápania pravdy Môjho učenia.

 

Niektorí dosiahnú tieto stupne rýchlo, kým iní si ponechávajú čas. Niektorí z mojich zbožných prívržencov môžu stratiť odvahu a vrátia sa o krok, dva alebo i tri nazad. To je prirodzené. Iní, ktorí napredujú príliš rýchlo, nadobudnú až také sebavedomie, že sú presvedčení o tom, že rozumejú všetkým duchovným záležitostiam. To je však spôsob Podvodníka, ktorým vás necháva prijať a veriť tejto falošnej sebadôvere. Všetky dary, ktoré sú vám dané, môžu pochádzať len odo Mňa. Dostávate ich, moji verní, z mojej bezhraničnej lásky k vám. Nikdy by ste sa nemali domnievať, že je to len vaša vlastná zásluha, ak máte silnú vieru. Áno, vaša viera môže byť na základe vašich hlbokých pocitoch srdca silná, ale je to aj dar odo mňa. Nato, aby ste dosiahli najvyšší stupeň, musíte byť pokorní vo svojej láske ku Mne. Preukážte sa byť vždy cnostní.

 

Preukážte vždy dôveru vo vašu vieru, pretože to je mi milé. Ale nikdy neprepadnite klamu, že úplne poznáte nebeské tajomstvá. Ako ľuďom, narodeným s dedičným hriechom, vám až čas poodhalí tieto tajomstvá, deti Moje.

 

Snažte sa prijímať všetko ako dar odo Mňa, dokonca aj nadelené skúšky. Všetky moje dary majú za cieľ posilniť vás vo vašej láske ku Mne.

 

Som veľmi hrdí na všetky Moje deti, ktoré vo Mňa veria a preukazujú Mi česť a úctu. Nato, aby som vás mohol vyzdvihnúť do plnej nádhery raja môjho Otca, sa musíte snažiť o úplné zjednotenie so Mnou a Mojou slávou.

 

To si vyžaduje trocha času a trpezlivosti, pokým mi úplne odovzdáte svoje duše, deti Moje. Ale keď sa tak stane, budete mať navždy podiel na Mojom mystickom tele.

 

Oddajte sa, Moje deti, mojej absolútne čistej láske a už nikdy sa nebudete musieť obzerať späť alebo sa obávať, pretože budete v mojom náručí v bezpečí.

 

Zostaňte silní, Moje verné deti, dokonca aj tvárou v tvár prekážkam, pretože Ja nikdy svojich milovaných Verných neopustím. Nikdy.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť