Posolstvo 020

26.11.2010 03:00

Posolstvo 020

26.11.2010 - 03:00 hod

— Globálny plán k redukcii svetovej populácie a zvrhnutie svetových vodcov —

 

Moja milovaná dcéra, čoskoro dostaneš radu od svojho duchovného poradcu. Pamätaj si ale, že Som povolal mnoho Mojich nasledovníkov, ale nie všetci toto príjmu. Ako sama vieš, nemôžem zasahovať do slobodnej vôle človeka, do daru ľudstvu. Bez ohľadu na to, teraz je dôležité pokračovať v tejto naliehavej práci, aby Moje deti počúvali a boli spasené.

 

Znamenia

Nemýľ sa, zmena sa chystá a čoskoro bude toľko znamení, že len málo ľudí na tejto zemi bude neschopných tieto rozpoznať. Znamenia, o ktorých hovorím, sú tie, ktoré dostávajú Moji vizionári počas zjavení Mojej milovanej Preblahoslavenej Matky v Európe. Mnoho ľudí, ktorí otvoria svoju myseľ a oslobodia svoje uväznené duše, pochopí, že tieto oznámenia pochádzajú z Neba. Keď Moje deti uvidia zázračné znamenia, ktoré budú cez slnko viditeľné, potom spoznajú pravdu.

 

Nevšímaj si opovrhnutie, výsmech a nenávisť, ktorú zakúsiš, keď budú ľudia čítať obsah tohto rukopisu. To isté sa stalo Mojim apoštolom, ktorí darom Ducha Svätého tvorili ich dielo. Aj ty, Moja dcéra, si dostala tento dar. Nikdy ho neodmietaj ani o ňom nepochybuj. Je skutočný a to teraz vieš. Konečne začali tvoje pochybnosti ochabovať.

 

Ako som ti povedal, pošlem ti pomoc. Znaky tohto sľubu sa začínajú ukazovať. Takisto ti dám informácie, týkajúce sa budúcnosti, ktoré musíš oznámiť všetkým, aj neveriacim. Veď čo na tom záleží, že ti hneď nebudú veriť. Pretože, keď sa udalosti začnú odvíjať, nebudú mať inú možnosť, než priznať pravdu.

 

Plán na organizovanie vojny

Zlomyseľný plán na organizáciu vojny, konšpirovaný svetovými veľmocami, je na ceste – jeho zámerom je redukcia svetovej populácie. Modlite sa, modlite sa, aby ste pomohli odvrátiť výšku škody, ktorú títo zlí ľudia chcú spôsobiť Zemi. Ich hlúpa oddanosť Podvodníkovi znamená, že s pomocou satanskej sily, ktorú dostávajú pod jeho vplyvom, sú rozhodnutí uskutočniť tento cieľ za každú cenu.

 

Plán na zvrhnutie pápeža Benedikta

Takisto sa plánuje prevzatie vlády nad cirkvami a rôznymi vierovyznaniami, vrátane Vatikánu. Môj pápež, Môj milovaný Benedikt, je obklopený tými, ktorí konšpirujú jeho pád. Iní svetoví vodcovia, nepoznajúc podstatné sily, skryté v ich vlastných radoch, budú tiež, až na niekoľkých, ich terčom.

 

Moje deti, prebuďte sa a bojujte. Na rozdiel od akejkoľvek inej vojny, ku ktorej na Zemi došlo, táto vojna je veľmi reálna. Toto je vojna proti vám, proti Môjmu každému jednému dieťaťu. Ste cieľom. Problém sa skrýva v tom, že nepriateľa nemôžete vidieť. V srdci sú zbabelci, nemajú odvahu sa sami odhaliť.

 

Tajné stretnutia

Posadnutí sami sebou, stretávajú sa v tajnosti v rámci vašej vlastnej komunity a sú infiltrovaní v každej životnej oblasti. Nájdete ich nielen v kuloároch vašej vlády, ale aj v justičnom systéme, u polície, v obchodných spoločnostiach, vo vzdelávacom systéme a v armáde.

 

Nikdy nedovoľte, aby vám títo ľudia diktovali, ako sa máte modliť. Dávajte pozor na to, ako sa budú snažiť riadiť váš život a začnite sa už teraz pripravovať na to, čo vás čaká.

 

Varovanie pred globálnym očkovaním

Modlite sa predovšetkým v skupinách. Modlite sa za tých ľudí, ktorí sú horlivými stúpencami Satana. Modlitbou pomôžete odvrátiť niektoré z týchto katastrof. Dajte si pozor na krutosti, ktoré sa vám pokúsia zasadiť prostredníctvom očkovania. Nedôverujte náhlej globálnej iniciatíve, zameranej na očkovanie, ktorá sa vo svojom zámere môže zdať súcitná. Majte sa na pozore! Krajina za krajinou sa tajne dohodli ovládať čo najviac ľudí.

 

Nebojte sa, pretože budem chrániť tých Mojich nasledovníkov, ktorí sa ku Mne modlia. Modlite sa aj za tie odvážne duše spomedzi vás, ktoré sa rozhodli šíriť pravdu. Mnohým týmto ľuďom sa vysmievajú, oni však vo väčšine prípadov hovoria pravdu.

 

Začnite si robiť zásoby potravín

Nespoliehajte sa na dodávateľov potravín. Pripravte sa teraz na budúcnosť. Začnite zhromažďovať potraviny a pestovať vlastné. Robte si také zásoby, ako keby mala vypuknúť vojna. Tí, ktorí to robia, konajú dobre. Modlitby a oddanosť posilnia vaše duše a zachránia vás od zla týchto ľudí. Nikdy im nedovoľte, aby ovládali vašu myseľ a to zavedením zákonov, cieľom ktorých je zničenie rodín. Budú sa pokúšať rozbiť rodiny, pretože budú podporovať rozchod, vrátane rozvodu, pod zámienkou sexuálnej a náboženskej slobody.

 

Zavraždenie svetových politikov

Budú siať nenávisť medzi národmi, zavraždia svetových politikov a ľuďom zoberú slobodu tým, že ich budú nútiť spoliehať sa na ich diktatúru.

 

Boží hnev sa čoskoro ukáže, pretože On nebude dlhšie tolerovať ich hanebnosť, pokiaľ títo ľudia, ktorí sa rozhodli nasledovať ich satansky ovplyvňované organizácie, sa neodvrátia od tejto ukrutnosti. Modlite sa za nich.

 

Buďte opatrní, za akých ľudí vo vašej krajine hlasujete. Sledujte, akými slovami sa prezentujú. Načúvajte tým, ktorí sa vás snažia varovať. Apelujem na vás, aby ste sa modlili za tých, ktorí takto nekonajú, aby sa tiež obrátili a mohli byť spasení.

 

Tieto udalosti, o ktorých hovorím, sa začnú čoskoro diať. Držte pohromade, majte svoje zásoby potravín pripravené, snažte sa pestovať vašu vlastnú zeleninu a všetko ostatné, potrebné na prežitie. Toto je vojna proti vám, avšak nebude sa to tak zdať. Majte sa na pozore.

 

Cirkvi budú zakázané

Tí z vás, ktorí nájdu odvahu vrátiť sa do svojej cirkvi, nikdy nebuďte ustráchaní, keď sa modlíte alebo keď verejne ukazujete svoju vieru. Tí, ktorí považujú Moju cirkev za samozrejmosť, to však tak nerobia (a mali by – pozn. prekladateľa). Až potom, keď tento veľký dar, ktorý reprezentuje vašu vieru navonok, vám bude odňatý, až vtedy vám začne svitať pravda. A bude vás to hnevať.

 

Moja dcéra, povedz ľuďom, aby nepodľahli panike. Moji nasledovníci budú zachránení a vyzdvihnutí so Mnou do oblakov, kde budú čakať na Nový Raj na zemi. Budú sa tešiť z Môjho Nového Raja a v tomto novom Večnom Živote budú zjednotení so zosnulými členmi ich rodín.

 

Musia zostať silní, musia sa modliť a prejavovať si vzájomnú lásku. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, hlavne za tie stratené a podvedené duše, ktoré nevedia, aký význam bude mať ich konanie pre ich budúcnosť v nasledujúcom živote.

 

Tí, ktorí majú vlažnú dušu

Takisto sa modlite za Moje ďalšie deti, tie, ktoré majú vlažnú dušu. Musia sa navrátiť ku Mne - a to skoro. Deti, pre vašu vzájomnú lásku, neváhajte varovať týchto ľudí o pravde. Svojim príkladom im ukážte dôležitosť modlitby, aby ani oni neboli stratené.

 

Zostaňte silní. Nikdy nepodľahnite armáde Podvodníka. Nikdy. Stojte za tým, v čo veríte. Ochraňujte teraz svoju rodinu. Vráťte sa ku Mne. Každý deň sa modlite ruženec k Môjmu Božiemu milosrdenstvu – všade sa kresťania modlia ruženec. Dovoľte Mojej Matke, aby vás cez jej príhovor priviedla späť ku Mne.

 

Moje deti, plačem za vás za všetkých a potrebujem mojich prívržencov teraz, aby sa v sile so Mnou zhromaždili proti Zlému. Modlitba je odpoveďou.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť