Posolstvo 021

26.11.2010 23:58

Posolstvo 021

26.11.2010 - 24:00 hod

— Kniha Zjavenia —

 

Moja milovaná dcéra, dnes je deň, kedy nepokoj a hlboká bieda vo svete lámu Moje srdce. V zúfalstve sledujem, ako sa svet v hneve navzájom stavia proti sebe. Veľa z tohto smútku pramení z vedomia, že sa tieto proroctvá začnú odvíjať a predsa nebudú pre mnohých ľudí ponaučením.

 

Ešte stále odmietajú priznať, že tieto udalosti sú predpovedané v knihe Zjavenia Jána. Mnohí, tak mnohí budú teraz trpieť kvôli nedostatku viery. Modlite sa teraz, aby Rusko konečne poľavilo a dovolilo zasvätiť sa v mene mojej Matky. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa tak konečne stalo, pretože cez modlitbu bude možné toto veľké víťazstvo. Ak sa tak stane, budú zachránené milióny duší. Nebezpečenstvo číha v komunistických silách, ktoré povstanú a spolčia sa s Hadom, aby vás, Moje deti, pozbavili moci.

 

Pozri sa na rýchlosť, s ktorou národy povstávajú do boja. Rýchlosť celosvetových udalostí spôsobí veľa zdesenia, nakoľko narastá ich intenzita, s akou sa odvíjajú. Moji prívrženci, musíte uposlúchnuť. Modlitebné skupiny budú nevyhnutné pri šírení obrátenia a pri rozptyľovaní týchto katastrofických udalostí. Dokonca i tí z vás, ktorí žijete samoľúbo a považujete všetko za samozrejmé, nebudete schopní môcť dlhšie ignorovať tieto udalosti. Musíte priznať a akceptovať, že tieto udalosti nastávajú tak, ako boli predpovedané v knihe Zjavenia.

 

Vzopnite teraz ruky k modlitbe. A ak vo svojich srdciach prechovávate čo i len iskierku náklonnosti ku Mne, poproste Ma, aby som vás podržal a mohol vo vás zapáliť a zosilniť vašu vieru.

 

Budem bojovať za každého jedného z vás

Budem bojovať až do posledného konca, aby som vás pritiahol bližšie k Môjmu srdcu, nezávisle od toho, či ste dieťaťom, dospievajúcim, mladým dospelým, či stredného alebo postaršieho veku – v Mojich očiach ste všetci rovnocenní. Ste mojou vernou milovanou rodinou – každý jeden z vás. Nikto nie je z nej vylúčení, dokonca ani tí nie, ktorí nechcú uznať, že existujem, dokonca ani tí spomedzi vás, ktorí Ma nenávidia – všetkých vás milujem. Moja láska je vášnivá a pre vás nepochopiteľná a ja urobím všetko, čo je v mojich moci, aby som vás opäť priviedol nazad do môjho stáda. Nevzdám sa len tak ľahko vašich duší.

 

Obráťte sa na Mňa

Prosím obráťte sa na Mňa – nezávisle od toho, koľko pochybností máte – a nechajte Ma naplniť vaše srdce Mojou Božskou láskou. Už len náznak tejto lásky vám pomôže, aby ste sa mohli pripraviť na Večný život so Mnou, mojim Večným Otcom a Mojimi bratmi a sestrami v raji. To je vaše dedičstvo, vaše nepopierateľné dedičstvo.

 

Nepremrhajte túto príležitosť záchrany. Keď váš život na zemi dospeje ku koncu, budete mať pre ďalší život len dve možnosti. Nebeský raj alebo hlbiny pekla so satanom, ktorý vás so sebou stiahne kvôli hriechom, ku ktorým vás zvádza na zemi. Otvorte teraz svoje oči a majte na pamäti, že smrť na zemi môže prísť každý deň a v každú hodinu, keď to budete najmenej očakávať.

 

Cez toto posolstvo vás prosím, aby ste videli pravdu skôr než príde deň Posledného súdu. Majte vždy na pamäti, že vás milujem nezávisle od toho, ako ťažko ste zhrešili. Keď sa Mi odovzdáte a z hĺbky vášho srdca Ma poprosíte o odpustenie, tak vám bude odpustené. Dokonca aj počas vášho posledného výdychu.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť