Posolstvo 022

26.11.2010 23:59

Posolstvo 022

26.11.2010 - 24:00 hod

— Výzva pre veriacich obracať stratené duše —

 

Moja milovaná dcéra, Najsvätejšia Trojica sa s tebou zjednocuje, aby sa Božia Pravda naliehavo dostávala ku každej duši na svete.

 

Moja dcéra, teraz v jednote so Mnou cítiš vo svojom srdci bolesť a utrpenie za ľudstvo. Ich stratená viera ti prináša hlboký smútok a pocit strachu o ich budúcnosť.

 

Teraz v tomto čase sa moji milovaní a oddaní nasledovníci na celom svete spájajú cez puto mocnej Božej lásky, aby bojovali za záchranu duší pred zatratením.

 

Tieto Moje deti svetla pochádzajú zo všetkých národov. Navzájom sa okamžite spoznajú bez ohľadu na rasu, farbu pleti alebo vierovyznania. Vediem ich, aby táto armáda lásky pomohla posilniť vieru ľudstva v tomto bode histórie.

 

Nikdy predtým nebola Moja prítomnosť v srdciach veriacich tak zjavná. Pociťujú utrpenie, ktoré nesiem, keď som svedkom srdcervúcej zloby, ktorá vyžaruje z človeka, dokonca aj medzi tými, ktorí sa považujú za láskavých a ohľaduplných. Sebaláska ničí Moje deti.

 

Sebectvo a nedostatok ohľaduplnosti voči tým, čo sú okolo vás a voči zraniteľným, zanechávajú škvrnu hanby, ktorú možno len ťažko odstrániť. Krutosť, akú človek preukazuje svojmu blížnemu - a to všetko len s jedinou pohnútkou v mysli, zvanou sebauspokojenie, - dosiahla nebývalý vrchol všetkých čias. Posadnutosť, uspokojovať len svoje vlastné potreby, je v očiach Môjho Večného Otca hriechom.

 

Toľké falošné výhovorky, prednesené v mene pocitu vlastnej hodnoty, sú absolútne neprijateľné a proti Môjmu učeniu. Milujte sa navzájom. Zaobchádzajte s inými tak, ako by ste chceli, aby s vami bolo zaobchádzané. Myslite viac na potreby iných, ako na svoje vlastné. Postavte sa za ľudské práva svojich bratov a sestier, keď musia čeliť nespravodlivosti druhých. Nikdy neospravedlňujte potrestanie osoby z dôvodu získania materiálnych výhod. Preukážte lásku a súcit aj svojim nepriateľom. To je vzhľadom na materiálne neistoty, ktoré Moje deti pociťujú, neľahká úloha. Symptómy sebeckej posadnutosti po bohatstve, kráse a takzvanom úspechu, o ktorých sa mnohí ľudia domnievajú, že sú prirodzenými vlastnosťami človeka, spôsobujú hrozný zmätok.

 

Do ľudskej psychiky je už dlhšiu dobu cez vymývanie mozgu implantovaná predstava, aby sa v mene svojej osobnej hodnoty na prvé miesto stavali vlastné potreby, pričom je táto filozofia ešte umocňovaná pomocou moderných komunikačných prostriedkov. Keď potom moje deti takmer denno denne počujú takéto správy cez televíziu, médiá, kino, hudbu a internet, tak ich prijímajú ako dôležité.

 

Napriek falošným sľubom, ktoré tieto názory predstavujú a ktorých príťažlivosť je v tom, že ponúkajú sebauspokojenie, je táto lož prijímaná Mojimi deťmi. Lož, ktorú do nich vložil Podvodník – Satan.

 

Nepokoj, ktorý pociťujú krátko potom, ako niekoho využili, je pre nich ťažko pochopiteľný. Moje deti, ktoré vyhrali vytúženú cenu, aj tak nie sú šťastné. A tak stále viac a viac vyhľadávajú to samé, lebo tak nenásytná je ich chuť. To však k ničomu nevedie. Nie sú schopní sa plne uspokojiť. Sú bez skutočnej radosti, bez prirodzenej spokojnosti a nechápu prázdnotu, ktorú vo svojom vnútri pociťujú.

 

Ak staviate seba na prvé miesto pred druhými, tak je to sebecké. Ak nespravodlivo zvýhodňujete seba na úkor slabších a zraniteľnejších, tak je to hriešne. Ak neumožníte človeku v súlade s jeho schopnosťami dôstojne žiť a potom ho zbavíte práva dostatočne uživiť svoju rodinu, potom Ma to hlboko uráža. Ja trpím s týmito dušami. Ak robíte zle svojmu blížnemu, potom to robíte Mne. Keď cez nenávistné slová raníte svojho blížneho, potom máte vinu na bolesti, spôsobenej mi tým v Mojom srdci.

 

Ak na potrestanie druhých používate násilie, vtedy prežívam Moje utrpenie na kríži. Prežívam ho znova. Cítim ich utrpenie, keď im spôsobujete telesnú bolesť. Ak ste vrahom, tak nesiete vinu na poslednom ponižovaní, lebo Ma pribíjate na kríž.

 

Deti, zoberte toto na vedomie! Hriech vedie do pekla. Je to desivé pre tých veriacich, ktorí Ma považujú za milosrdného sudcu. Môj sľub neobmedzeného milosrdenstva, ktorý chcem dať každému jednému z vás, ktorý koná pokánie, ešte zaručujem. Ale ako môžem zachrániť tých, ktorí nechcú vidieť omyl vo svojom chaotickom živote?

 

Ohlasovať pravdu Môjho učenia je dôležité. Pre príťažlivosť toľkých početných foriem rozptyľovania pripadne tak mnohým z Mojich detí nanajvýš ťažkým rozpoznať Boha. Mnohí nebudú mať poznanie o Božom učení cez prorokov alebo cez Sväté Písmo. Mnohí nebudú chcieť vziať tieto veci na vedomie.

 

Iní zase odmietnu počúvať i napriek tomu, že sa slovo šíri prostredníctvom Mojich dnešných prorokov a vizionárov s jasnými znameniami pre všetkých, ktorí ich vidia. To je dôvod, prečo sa veriaci musia za iných modliť. Predovšetkým mnoho tých, ktorí sa modlia, je teraz zapotreby. Veľa obrátení sa udeje cez modlitbu ruženca k Božiemu Milosrdenstvu, tak mocnej modlitby, ktorú som odovzdal Mojej milovanej sestre Faustíne.

 

Keď sa tak stane, prosím, aby sa všetky Moje deti spojili v modlitebných skupinách a modlili sa za tieto Moje zblúdilé deti – vašich bratov a sestry a radili im.

 

V mene Mojom a v mene Najsvätejšej Trojice nalieham na Moje milované deti, aby spojili svoje sily s Mojím srdcom a pomohli Mi zachrániť ich duše. Tak veľmi ich všetky milujem, že pre ne plačem žalostivé a trpké slzy strachu. Nechcem o ne prísť.

 

Pomôžte Mi, Moji nasledovníci svetla, znovu zjednotiť tieto stratené duše s Mojou rodinou, aby aj oni zakúsili pravý Raj, o ktorý sa tak zúfalo snažia.

 

Podajte im svoju ruku. Rozprávajte sa s nimi. Počúvajte ich. Ukážte im súcit, aj keď vám ho s opovrhnutím hodia späť do tváre. Preukážte k nim trpezlivosť. Predovšetkým im cez seba dajte pocítiť Moju lásku.

 

Bude pre nich ťažké odmietnuť vás, aj keď sa vám vysmejú. Cez Vaše modlitby môžete a aj zachránite ich duše.

 

Pozdravujem svojich drahých nasledovníkov. Som pohnutý k slzám nad vašou láskou a oddanosťou, ktorú prejavujete Mne, Mojej Matke - Kráľovnej Neba a Najsvätejšej Trojici.

 

My a všetci anjeli a svätí v nebi sa teraz tešíme nad vašou odpoveďou na túto výzvu. A tak choďte a konajte svoju prácu v mene Môjho Večného Otca. Priveďte Moje stádo späť.

 

Váš oddaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť