Posolstvo 023

29.11.2010 12:48

Posolstvo 023

29.11.2010 - 12:48 hod

— Prenasledovanie pravých vizionárov —

 

Moja dcéra, napíš toto ako varovanie svetu pre prenasledovanie, ktorému sú vystavené Moje vyvolené duše, vyslané do sveta hlásať pravdu, aby cez ňu mohli byť zachránené duše ešte pred Mojim Druhým príchodom.

 

Zistíte, že Moji vyvolení vizionári a proroci sú práve tými, ktorí zakúšajú totálne odmietnutie s označením ako falošní proroci. Tieto Moje krásne duše, vyvolené pre ich prostú oddanosť, zakúsia zajedno so mnou to samé odmietnutie, ktorého sa Mi dostalo z rúk ľudí.

 

Tí, ktorí trpia vo Mne, so Mnou a pre Mňa, sú praví proroci. Sú to duše, ktoré budú trýznené, bude nimi opovrhované a dokonca budú v mojom mene zatracované. Tiež budú odmietnuté Mojou vlastnou cirkvou, avšak nie všetkými Mojimi Bohu zasvätenými služobníkmi. Odmietanie zažijú aj Moji oddaní prívrženci, dôsledne nasledujúci moje učenie, až do času, keď sa pravda začne pozvoľna vynárať.

 

Od počiatku časov, keď Som sa z Môjho Božieho milosrdenstva rozhodol vysielať do sveta prorokov, aby som vám všetkým pripomínal Moje Božské učenie, bolo sprvoti len málo viery. Mnohí boli zosmiešnení a vzhliadnutí ako ľudia s bujnou fantáziou, trpiaci depresiami alebo boli jednoducho odsúdení ako zaslepenci. Poväčšine sami títo proroci boli ohromení, keď po prvýkrát mali zážitok Božského stretnutia. Mnohí z nich určitú dobu pochybovali o tomto mystickom zážitku, až pokým neakceptovali jeho pravosť. Boli opatrní s prezradením svojich zážitkov iným. Potrebovali čas, aby ich akceptovali.

 

Všetky Moje vyvolené duše potom, ako prijali svoje poslanie, váhali s vyjavením Mojich posolstiev alebo pokynov práve Mojim Bohu zasväteným služobníkom - rádovým sestrám, kňazom, biskupom alebo kardinálom. K týmto ľuďom pociťovali bázeň a vo svojom srdci vedeli, že s otázkami, ktoré im budú kladené, sa dokážu len ťažko vysporiadať. Mnohí z nich, ktorí boli povolaní, neodhalili svoje posolstvá, ale cez modlitby a osobné utrpenie si plnili svoje povinnosti voči Mne.

 

Iným, ktorí podľa pokynov Mojej Blahoslavenej Matky a Mňa vyjavili posolstvá, sa neverilo. Uverilo sa im len na základe Božských zjavení, ktoré sa časom stali evidentnými.

 

Nalieham na všetkých Mojich nasledovníkov, aby počúvali svoje srdce. Pozrite sa na posolstvá, oznámené Mojimi drahými vizionármi. Tieto posolstvá vám boli dané z čistej lásky na pomoc viesť vás a zachraňovať duše. To je cieľom. Ak sa rozhodnete, že nie sú Božského pôvodu, tak potom proste o vedenie. Ak sa rozhodnete pre ich pravosť, potom sa modlite, modlite, modlite za Mojich vizionárov, aby boli vypočutí.

 

Teraz vás chcem varovať pred znameniami, na ktoré si musíte dávať pozor, keď v Mojom mene prenasledujú Mojich pravých vizionárov. Prívrženci Podvodníka, keď uzrú ich jas, tak ich len tak zbežne nenapadnú, ale urobia to s takou zlomyseľnosťou, ktorá vám vyrazí dych. Nielenže ich budú znevažovať cez zosmiešňovanie, ale sa budú aj enormne snažiť, aby ich zdiskreditovali. A to všetko v Mojom mene. Bolesť, ktorú Moji učeníci zakúšajú, nie je nič v porovnaní s bolesťou, spôsobovanou Mne.

 

Moje utrpenie dosiahlo v poslednom čase taký stupeň, že znova prežívam tie strašné muky, ktoré som podstúpil, keď som zomrel za vaše hriechy – za všetky hriechy – za celé ľudstvo vrátane za tých, ktorí spôsobujú muky Mne a Mojim vizionárom, vrátane za vrahov a ľudí, ktorí ma verejne odmietajú a sa tým chvália a sú hrdí na strašné zlo, ktoré v súčasnosti panuje vo svete.

 

Prosím, počúvajte Mojich vizionárov. Budete to cítiť vo vašich srdciach, keď počujete pravdu. Prosím, nechyťte sa do pasce tých, ktorí prenasledujú vizionárov Mojej Blahoslavenej Matky, vrátane svätej Bernadetty alebo Mojich milých detí z Fatimy. Zaobchádzalo sa s nimi s najväčšou neúctou, hlavne zo strany Mojich Bohu zasvätených služobníkov. Oni sú tí, ktorí najviac zraňujú, keď moje Božské zjavenia boli ľudstvu odovzdané z lásky. Moje srdce trpí viac, keď neveria v Božskú nadprirodzenosť a ani ju nerozpoznajú, keď im je predkladaná.

 

Prosím, modlite sa za Mojich vizionárov a hlavne za tých spomedzi nich, ktorých posolstvá nemožno odmietnuť pre lásku, ktorá z nich vyžaruje a pre varovania, ktoré sú v nich obsiahnuté. Lebo títo sú Moji praví vizionári. Rozpoznáte ich podľa urážok, ohovárania, trýznenia a nadávok, ktoré sú im uštedrované cez ruky Mojich detí.

 

Keď sa pozriete na nadávky, ktoré dostávajú a potom na klamstvá, ktoré sa o nich takým ponižujúcim spôsobom šíria, tak sa musíte spýtať sami seba: Ak tejto osobe bolo doposiaľ ubližované a neverilo sa jej, prečo sa jej i naďalej tak surovým spôsobom nadáva? Potom dostanete vašu odpoveď. Modlite sa k Duchu Svätému za vedenie, aby ste dokázali rozlíšiť pravých vizionárov a prorokov z pomedzi tých ostatných, ktorí vás mätú.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť