Posolstvo 024

30.11.2010 12:00

Posolstvo 024

30.11.2010 - 12:00 hod

— Hľadanie blahobytu —

 

Moja milovaná dcéra, sústreď sa a počúvaj, čo musím povedať. Nachádzaš sa v procese prechodu, ktorý sa započal okamihom, ako si prijala prvé posolstvo až po súčasné posolstvá. Pochop prosím, že tieto posolstvá pochádzajú odo Mňa a už prestaň pochybovať. To ti umožní sa lepšie koncentrovať na prácu, pre ktorú si bola povolaná.

 

Vzhľadom na záležitosti, ktoré sa objavujú vo svete, je zo dňa na deň jasnejšie, čo sa snaží vo svete nastoliť tento zlovestný Svetový Poriadok. Organizácia Spojených Národov, jeden z mnohých popredných mocenských nástrojov Nového Svetového Poriadku, sa usiluje odstrániť celé Moje učenie, na dosiahnutie čoho použije akúkoľvek smrtiacu zbraň, ktorú má k dispozícii.

 

Nebojte sa, pretože Moji veriaci budú húževnato bojovať a nezaprú Ma, hlavne nie v tých krajinách, ktoré sú Mi zasvätené a ktoré majú oddanú a neotrasiteľnú vieru. Nebudú stáť v úzadí a toto nedovolia. Avšak mnohé krajiny budú bezmocné z dôvodov nákladov na zabezpečenie toho, aby ich deti boli vedené v pravom svetle.

 

Ako už bolo predtým uvedené, hnev Môjho Večného Otca sa čoskoro zviditeľní na zemi, keďže ľudstvo sa stále viac a viac pokúša vzdialiť sa odo Mňa.

 

Svet sa zdá byť rovnaký. Ľudia sa zdajú byť rovnakí. Svet televízie vo svojom iluzórnom ružovo-načervenalom nádychu sa zdá byť rovnaký. Ľudia strkajú svoje hlavy do piesku. Myslia si, že svet zostane i naďalej takým, akým je. Žiaľ mýlia sa. Moja povinnosť voči Mojim deťom je zachrániť ich - zabrániť, aby sa i naďalej nechali vťahovať do vzduchoprázdna sľubov, prázdnych snov a zradných ambícií. Toto sú radovánky, ktorým ste sa dôverne oddávali po mnohé roky. Bez vlastnej viny ste naleteli sľubom, ako sa sebarealizovať cez vlastný prospech a vlastné odmeňovanie. Bolo vám radené, aby ste sa starali len o vlastné prvenstvo bez ohľadu na to, za kú cenu. A že vy ste tými na prvom mieste. A vy s vašimi ambíciami - chamtivosťou po bohatstve pre seba a vaše deti - chcete vlastniť viac ako vaši bratia a sestry, lenže vo vašom neustálom bezohľadnom hľadaní vlastného sebauspokojovania ste boli len zavádzaní.

 

Tieto túžby v ich mätúcom lesku a čare, boli Mojim deťom vštepené Podvodníkom. Veľa Mojich detí sa bude pri tomto posolstve smiať a hovoriť, že toto nie je pravda. Nanešťastie Podvodník skutočne existuje ale väčšina Mojich detí neakceptuje jeho existenciu.

 

Veľmi rafinovane sa ukrýva za vecami, ľuďmi, konaním a pútavými stimulmi. Jeho zvádzanie sa prejavuje napríklad aj v tom, že ak by ste sa dnes spýtali nejakej osoby, čo by radšej zvolila – peniaze alebo mať možnosť spojiť sa so svojimi stratenými rodinami – by si zvolila peniaze. Opýtajte sa ľudí, či by pre hmotný zisk podviedli svojho brata alebo sestru. A odpoveď bude znieť – áno. Opýtajte sa malého dieťaťa, či by zamenilo svoj jednoduchý život za život plný zázrakov a vzrušenia a odpoveď bude znieť – áno.

 

Prečo potom Moje deti tak ťažko chápu, že akonáhle vyhrajú veľkú cenu, majú pocit, že potrebujú ešte viac? Bohatý človek, ktorý raz dosiahol zisk, bude neustále chcieť získať ešte viacej. Dôvodom je to, že Satanove dary zanechajú vo vašom vnútri skľučujúci pocit prázdnoty. Takto pokračujete ďalej v snahe dosiahnuť maximálne vzrušenie, čo sa spravidla deje na úkor vášho blížneho. Žiadny človek nezíska veľké bohatstvo bez toho, aby nespôsobil do určitej miery utrpenie iným ľuďom, ktorých na ceste k tomuto bohatstvu postretne. Žiadna osoba, ktorá získa slávu, sa k nej nedostane bez toho, aby sa jej niekto iný nebol musel zriecť. Človek, ktorí sa nepodelí o svoje bohatstvo, zlyhá. Osoba, ktorá nevlastní nič, je skôr ochotná podeliť sa ako tí, ktorí boli požehnaní materiálnym blahobytom.

 

Moje učenie nie je možné riediť

Prečo Moje deti ignorujú učenie, ktoré učili Moji apoštoli od doby napísania Nového Zákona? Prečo nedodržiavajú princípy, na ktorých je postavené? Myslia si, že Moji apoštoli ho napísali preto, aby ho ľudia nedodržiavali? Toto učenie sa nezmenilo od čias, ako som opustil túto zem. Toto učenie má svoje opodstatnenie. Môžete zmeniť jeho výklad, zriediť ho, priradiť mu nový význam alebo vymazať z neho niektoré pasáže, avšak jedna vec vždy zostane – a to je pravda. Pravda zostane vždy rovnaká. Nemôže byť a ani nebude zmenená, aj keď nevyhovuje človeku. Teraz pozorne počúvajte a majte v pozornosti nasledovné. Nemôžete aj naďalej pokračovať po tejto ceste a súčasne vojsť do Kráľovstva Môjho Otca. Mnohí ospravedlňujú bohatstvo a slávu, ku ktorým prišli, pripisujúc tieto ich šťastiu. Pritom si ale neuvedomujú, že si tým zapredali svoje duše Satanovi. Niektoré z Mojich detí presne vedia, že sa dopustili ťažkého hriechu a predsa si nič z toho nerobia. Iné z Mojich detí sú naozaj presvedčené, že jednoducho robia len to najlepšie pre seba a svoje rodiny. Musia ale pochopiť, že finančná istota je prípustná, nie však úsilie po luxuse a bohatstve.

 

Veľké bohatstvá sa dajú získať len cez hriech. Bohatstvo, i keď možno získané bez hriechu, povedie opäť k hriechu.

 

Napriek učeniu cirkví Môjho Otca po celom svete ľudia toto učenie ešte stále neprijímajú. Bohatí ľudia, ktorí sa usilujú o materiálny zisk, majú jedného Boha. Chudobní ľudia, usilujúci o bohatstvo, majú jedného Boha. U oboch je to ten istý – peniaze. Peniaze sú zbytočné, ak boli získané nepoctivo a ak tí, ktorí sú menej majetní, nemôžu mať z tejto skúsenosti úžitok.

 

Na peniazoch, materiálnom bohatstve a všetkých nadobudnutých majetkoch, získaných šťastne sa cítiacimi majetnými ľuďmi, musia mať podiel aj tí, ktorí ich potrebujú. Záslužným nie je však ani to, ak sa peniaze dajú na charitu len kvôli vzbudeniu pozornosti alebo slávy.

 

Buďte si istí, že so Zlom, ktoré je teraz vo svete naplánované a keď sa zámer, ponechať vás s prázdnymi vreckami, stane skutočnosťou, tak až potom spoznáte, akú malú hodnotu peniaze majú. Keď zlovestné organizácie prevezmú vaše peniaze a vy s nimi nebudete môcť bez súhlasu s podmienkami, ktoré vám tieto organizácie budú diktovať, disponovať, až potom konečne pochopíte, že si musíte zvoliť inú cestu pre dosiahnutie šťastia.

 

Vaše peniaze budú bezcenné. Na prežitie bude platiť zákon džungle. Tí, ktorí majú inštinkt prežitia, to budú mať ľahšie ako tí, ktorí si nikdy nemuseli pri práci drieť kolená. Osivo a semená na výsev plodín budú mať väčšiu hodnotu ako milión dolárov. Jednoduchý plod rastliny bude mať pre vás väčšiu hodnotu ako luxusné auto. Až vtedy, keď vám bude všetko vzaté, budete volať po svojom Stvoriteľovi. A až vtedy zistíte, že jediný význam má len láska vo vašich srdciach, pretože bez lásky nemôžete rásť a ani vstúpiť do Kráľovstva Môjho Otca.

 

Zamyslite sa teraz. Buďte opatrní vo svojej túžbe po bohatstve. Zastavte sa skôr, než bude prineskoro. Podeľte sa o vlastníctvo a nasledujte Moju cestu. Toto je tvrdá lekcia pre Moje deti, ktoré majú pocit neistoty.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť