Posolstvo 025

07.12.2010 03:15

Posolstvo 025

07.12.2010 - 03:15 hod

— Výstraha ľudstvu, aby pochopilo pravdu —

 

Áno, Moja milovaná dcéra, znovu Som tu. Napíš toto. Ty, dcéra moja, ktorá si sa odo Mňa odvrátila poprením pravdy, Mi teraz pomôžeš viesť môj ľud späť ku svetlu - svetlu pravdy.

 

Nikomu neupriem šancu vidieť pravdu Boha. Bude im preukázané milosrdenstvo tým, že dostanú dar dôkazu Mojej existencie. Dostanú tento dar, keď počas Varovania konečne spoznajú pravdu. Je smutné, že ani v tomto štádiu sa všetci neobrátia ku Mne - k Večnému Kráľovstvu Môjho Otca.

 

Moja dcéra, niekoľko dní som s tebou nehovoril. Bolo to zámerne. Poskytnutý čas bol potrebný na dôkladné pochopenie obsahu Mojich posolstiev.

 

Teraz už vieš, že tieto posolstvá pochádzajú odo Mňa a že sa zaoberajú veľmi dôležitými vecami. Myslím, že teraz už vieš rozlíšiť pravdu medzi Mojím učením a tvojou predstavivosťou. Dcéra Moja, keď si skoro denne svedkom Môjho pocitu márnosti, ako aj Môjho Večného Otca, tak teraz môžeš vidieť bolesť a beznádej, ktoré pociťujem z postojov tohto smutného, prázdneho a neveriaceho sveta.

 

Nielen, že neveriaci ti spôsobujú bolesť, ale prostredníctvom darov a milostí, ktoré si dostala, môžeš vidieť zmätok dokonca i v mysliach Mojich nasledovníkov. Ani oni sa nedajú ľahko presvedčiť o pravde, hoci je im daná ako dar lásky odo Mňa cez Mojich prorokov.

 

Aká to dlhá a spletitá cesta je to pre Moje deti v ich zápase po pravde a zasľúbeniach, ktoré som im dal. Keď sa denno denne osobne pozeráš na Moje deti na ulici, v televízií, v médiách a medzi vašimi susedmi, môžeš sa teraz na ne dívať Mojimi očami. Čo vidíš? Totálne zabudnutie duchovného sveta a chýbajúci skutočný zmysel ich života. Pocit beznádeje aj napriek atrakciám svetských činností.

 

Moje deti si to neuvedomujú, ale teraz prechádzajú očisťovaním. Túto očistu, kedy zažívajú akútny pocit prázdnoty kvôli nedostatku materiálnych vecí, Som Ja dopustil. Toto všetko bolo spôsobené chamtivosťou ľudstva. Tým, že ľuďom je dané právo na ich slobodnú vôľu, budú diabolskí páchatelia kolapsu svetového bankového systému i naďalej pokračovať vo svojom zákernom podvode.

 

Dovolil Som Mojim ľuďom, nevinným obetiam, podstúpiť túto očistu. Je dôležité, aby sa toto stalo, pretože ťažkosti, ktorými musia prejsť, pomôžu očistiť ich duše.

 

Čoskoro, keď bude menej materiálnych vecí a bude ťažké ich dosiahnuť, budú vidieť život v hlbšom zmysle. Jednoduchosť im pomôže otvoriť oči pre pravdu – pravdu toho, čo je naozaj dôležité. Bez tejto očisty, keď dovolím, aby Moje deti trpeli pre svoje duše, by sa nemohli a ani by sa nedostali bližšie k Môjmu srdcu.

 

Obnažení bez materiálnych statkov, za ktorými boli v minulosti modlársky posadnutí, sa navrátia k pravde. S jasnosťou budú vidieť lásku v každej jednej duši. Takto rozpoznajú veľmi rýchlo zlo v jeho ohavnej pompéznosti u tých, ktorí nasledujú vábenie vlastného sebectva a chamtivosti. Potom sa budú dívať na tých ľudí, ktorí požívali v médiách dôveru a na ktorých sa upierali oči v obdive, tým istým spôsobom, ako ich vidím Ja. V čírom zúfalstve a smútku.

 

Choď teraz, Moja dcéra, a cháp svoju úlohu s jasnými očami. Teraz poznáš pravdu. Už viac nepochybuješ. Šír pravdu spásy tak rýchlo, ako je to len možné, aby ľuďom bola poskytnutá šanca na záchranu skôr, než príde Veľké Varovanie.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť